věda

Sedm zákonů přírody

Dle starých učení je univerzum řízeno sedmi zákony přírody, které se projevují na všech úrovních – v tom viditelném, v emocích či myšlenkách i ve světě ducha. Znalostí těchto zákonů dokážeme tyto úrovně lépe chápat a kontrolovat.

Renesanční věda

Ideály humanismu a renesance pomohly vzkřísit skutečnou vědu, která znovu objevila heliocentrickou teorii o uspořádání Sluneční soustavy. Vědci jako Mikuláš Koperník nebo Giordano Bruno jsou pro nás inspirací v hledání pravdy.

Mileva Marićová-Einsteinová

Celý její život byl poznamenán bojem s předsudky týkajícími se vzdělání žen a jejich společenské role.  Žena, která touží vědecky bádat na poli teoretické fyziky a matematiky, spíše než založit rodinu a starat se o manžela a děti… Dnes nás to snad nepřekvapí. V době života Milevy Marićové (1875–1948) však byly takové představy velmi neobvyklé.

Duše u Paracelsa

Když Paracelsus vysvětluje druhy nemocí a léků, které se mají použít, mluví také o těle a o duchu. Důležité je však pochopit, že slovo DUCH používá ve velmi obecném smyslu a toto slovo může mít různé významy podle tématu, kterému se věnuje, nebo podle smyslu odstavce, v němž se objevuje.