křesťanství

Tajemná řeč katedrál: alchymie

Katedrály jako kamenné knihy přenášející moudrost staletími jsou poselstvím principů a zákonitostí alchymie. Tato velká věda o proměnách přírody nám může mnohé napovědět i o proměnách člověka, o jeho psychologii a duchovních potenciálech. Díky katedrálám odhalujeme podrobnosti alchymistického díla, které vystihuje základní smysl života.

Templáři

Templáři přinesli silný civilizační impulz do velké části tehdejší středověké Evropy a změnili život jejích obyvatel. Jsou velkým příkladem odvahy v bitvách i ušlechtilosti při své práci pro ostatní, protože sami odmítali vlastnit jakýkoli majetek.

Erasmus Rotterdamský

Desiderius Erasmus z Rotterdamu je jednou z nejslavnějších a nejvlivnějších osobností období renesance. Byl přesvědčeným humanistou, praktickým filozofem milujícím antickou tradici a současně křesťanským teologem, překladatelem a filologem, jenž se snažil dobrat přesnějšího pochopení původního Kristova učení, stejně jako učení starých řeckých a církevních myslitelů.