Přejít k hlavnímu obsahu

dáma

Vnitřní síla ženy

Ženy se vždy snažily najít ve svém životě hodnoty, které jim přinesou jistotu v sebe sama a oporu v těžkých okamžicích. V různých kulturách hledaly své vnitřní bytí spojené s rolemi, které jim umožňovaly rozvíjet ty nejlepší potenciály.

Vnitřní síla ženy

Ženy se vždy snažily najít ve svém životě hodnoty, které jim přinesou jistotu v sebe sama a oporu v těžkých okamžicích. V různých kulturách hledaly své vnitřní bytí spojené s rolemi, které jim umožňovaly rozvíjet ty nejlepší potenciály.

Vnitřní síla ženy

Ženy se vždy snažily najít ve svém životě hodnoty, které jim přinesou jistotu v sebe sama a oporu v těžkých okamžicích. V různých kulturách hledaly své vnitřní bytí spojené s rolemi, které jim umožňovaly rozvíjet ty nejlepší potenciály.

Vnitřní síla ženy

Ženy se vždy snažily najít ve svém životě hodnoty, které jim přinesou jistotu v sebe sama a oporu v těžkých okamžicích. V různých kulturách hledaly své vnitřní bytí spojené s rolemi, které jim umožňovaly rozvíjet ty nejlepší potenciály.

Vnitřní síla ženy

Ženy se vždy snažily najít ve svém životě hodnoty, které jim přinesou jistotu v sebe sama a oporu v těžkých okamžicích. V různých kulturách hledaly své vnitřní bytí spojené s rolemi, které jim umožňovaly rozvíjet ty nejlepší potenciály.

Hrdina v nás

V každém z nás spí hrdina, který v první řadě bojuje se svými nedostatky, který je schopen překonávat překážky. Může padat, ale znovu se zvedá, může umírat, ale vždy se znovu zrodí. Tak to popisují nejen pradávné mýty a platí to i pro současného člověka? Podívejme se do svého nitra a tohoto hrdinu najděme.

Duše ženy

Existuje mnoho výjimečných žen, jejichž velké činy se zapsaly do historie. Odkud pramenila jejich síla a inspirace? Které ze svých vnitřních potenciálů dokázaly dokonale využít a jaké role dokázaly naplnit ve svém životě? Odhalme společně tajemství duše ženy…

Hypatie

Slunce, které celý den rozpalovalo alexandrijské ulice, se sklání k západu. Ve městě je stále plno lidí; někteří spěchají, jiní se jen tak procházejí a užívají si příjemného okamžiku dne. Hypatie vychází ze svého domu, usedá do vozu a řídí ho až do Akademie, kde dnes bude hovořit o zvlášť složitých filozofických a matematických otázkách ...

Římské ženy

Starověký Řím – impérium, které se rodilo, vzkvétalo a umíralo celé jedno tisíciletí. Je příkladem dokonalé organizace a státního zřízení, jež svůj vliv prosadilo do nejvzdálenějších končin impéria. Příkladem velkého hrdinství vojáků, kteří postupně dobyli území okolních kmenů, celou Itálii a nakonec i rozsáhlou oblast kolem Středozemního moře. Římské právo je dodnes základem práva současného a památky, jež nám připomínají velikost impéria, navštěvují lidé z celého světa. Všichni znají jména významných císařů a míst slavných bitev, data proher i vítězství. A co v těch velkých dobách dělaly římské ženy?