Kurzy a semináře


Kurzy a semináře
Kurzy a semináře

Kurz Filozofie pro život
Chtěli byste lépe poznat sami sebe a svět, který nás obklopuje? Máte otázky a hledáte odpovědi? Existuje více cest, jak je najít. A jednu z nich odjakživa nabízí filozofie.

Kurz dobrovolnictví
Kurz dobrovolnictví zahrnuje jak technické dovednosti, tak i filozofická témata týkající se jednotlivce a společnosti, protože filozofie a dobrovolnictví jsou dvě strany jedné mince…

Praktická rétorika
Technika řeči, práce s emocemi, neverbální komunikace, trénink řečnických dovedností.

Praktická psychologie
Vnitřní svět člověka byl předmětem zkoumání od nejstarších dob. Filozofové z Východu i Západu nám zanechali bohaté poznatky o lidské duši, o zákonitostech, kterými se řídí naše myšlení a cítění. Mluvili i o nejrůznějších nástrojích, kterými naše psýcha disponuje, jako je například paměť, inteligence, pozornost, imaginace a mnoho dalších.