Přejít k hlavnímu obsahu

Praktická rétorika

Trochu teorie ...
... a hodně praxe

• 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení

Obsah kurzu:

• Tradiční pojetí rétoriky   
• Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace   
• Autentický hlas   
• Práce s emocemi   
• Neverbální komunikace   
• Tvorba a skladba projevu   
• Praktické rady   
• Trénink řečnických dovedností

Komu je kurz určen:

Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

Během praktických cvičení se naučíte:

• Jak působit slovem   
• Jak pracovat s dechem   
• Jak správně artikulovat   
• Jak správně vyslovovat   
• Jak ovládnout řeč těla   
• Jak zvládnout trému a další překážky   
• Jak se správně připravit   
• Jak vyčerpat téma a ne posluchače   
• Jak být sám sebou

Délka trvání:

Celkový počet výukových hodin: 8   
(4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)   

Pro zájemce je připraven i pokračovací kurz Praktická rétorika II.   
(8 výukových hodin, cena stejná jako u kurzu I.)   

 

Přihláška:

K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář.   
Obratem vám zašleme pokyny k platbě.   
Přihláška je považována za závaznou v okamžiku připsání platby na náš účet.   
Maximální počet účastníků v kurzu je 5 osob.   
 

Souhlasím, aby Nová Akropolis z.s. používala mé osobní údaje pro účely zasílání informací o jejích aktivitách, kurzech a k akademickým účelům. Sdružení se zavazuje nepoužívat tyto údaje ke komerčním účelům a nepředávat je dalším institucím (zásady ochrany osobních údajů).