Přejít k hlavnímu obsahu

Edice Fénix

Moc a magie filozofie

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2012

Kam zmizela praktická část filozofie? Kam zmizelo to, že filozof, ať už zastává jakékoliv názory, je milovníkem pravdy? Téže pravdy, o které přemýšlí, o které mluví a podle níž jedná.

Renesance, znovuzrození člověka

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2012

Kniha nás zavádí do doby, která pro Evropu představovala epochu skutečného světla. Ať už to bylo v umění, ve vědě, politice či filozofii, do všech polí lidského působení se promítly vznešené ideály, které měly své kořeny v antice, avšak v renesanci dostaly nové roucho.

Otazníky nad egyptskými pyramidami

Antonín Vinkler
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

´Už pro staré Řeky byla země kolem Nilu (Aigypthos) tajemstvím a záhadou, a to včetně těchto staveb. Ve spojení s pyramidami se dodnes řeší základní otázky: Jak jsou staré? Kdo a jakým způsobem je postavil? Jaký byl jejich účel?...´
 

Egypt, země věčných mystérií

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Tento text, věnovaný tématice starodávného Egypta, pojednává o základních opěrných bodech velkolepé civilizace, která se po tisíciletí rozvíjela na březích Nilu.

Elementálové: obyvatelé elementů

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Ve starodávných tradicích všech národů se setkáváme s vírou v existenci Duchů přírody, kteří obývají jednotlivé elementy hmoty a procházejí zde na Zemi svoji evoluci stejně jako lidé.

Proč lžeme?

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Aniž bychom se museli uchylovat k přesným definicím, bez jakýchkoli pochyb víme, co jsou to lži. Všichni je používáme a trpíme jimi. Rádi bychom je vymýtili, a přesto je nakonec akceptujeme jako nutné a nepřekonatelné zlo.

Alchymie

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Alchymie je těžce pochopitelnou skutečností; byla vždy tajnou vědou a filozofií, a proto se nám zdá zvláštní i dnes.

Mayové

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Přestože máme k dispozici velkolepé odkazy této starodávné civilizace v podobě staveb, umění a tradic přenášených ústní formou, nebo dokonce zaznamenaných v různých kodexech a několika textech, v okamžiku, kdy o ní chceme pojednávat, ocitáme se před další záhadou jejího původu.

Rytířský ideál; Rytíř v Čechách a na Moravě

Slavica Kroča, Aleš Gabriel
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

V dějinách každého z národů se setkáváme s hrdiny, bojovníky, rytíři, kteří nejenže sloužili svému pánu a zajišťovali bezpečnost země, ale stávali se též vzorem ctností a hodnot, příkladem života zasvěceného boji za čest a spravedlnost.

Esoterní význam hrdiny

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

´Platón řekl, že větší hodnotu má ten, kdo dobře uklízí chrám, než ten, kdo je špatným králem. Lépe správně a dobře splnit svou vlastní povinnost. Pokud jedlík dokáže přemoci svou slabost, a méně jíst, už je v jistém smyslu hrdinou.

Metafyzické požadavky ženy

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Autorka textu, prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis, se zamýšlí nad úlohou a společenským postavením ženy v dějinách i v současnosti. Co vlastně ženu charakterizuje v metafyzickém slova smyslu a jaké jsou její skutečné hodnoty, které by mohla přinést světu?

Buddha Siddhártha Gautama

J. A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Narodil se ve šlechtické rodině z kasty kšátrijů neboli válečníků v současném Nepálu, v královském paláci v Kapilavastu, přibližně 150 km severovýchodně od města Benáres. Současné výzkumy uvádějí datum 563 př. n.

Etika v medicíně

Antonio Alzina
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Lékařská péče o nemocné je čin v zásadě lidský, který má etický rozměr. P. Peiro, který se zabývá lékařskou deontologií, nám říká: „Není možné žít bez morálního řádu, jemuž by nebyly podrobeny naše činy.“

Všechny cesty vedou do Říma

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Řím - město, jež bylo po několik staletí centrem tehdejšího světa, město, jež zrodilo impérium, které ovlivnilo veškerou pozdější západní kulturu.

Champollion a Rosettská deska

Kamila Hermannová
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

19. 5. 1798 vyplul budoucí císař Napoleon s flotilou 328 lodí a 38 tisíci muži na palubě směrem k Egyptu. Oficiálním cílem této výpravy bylo narušit britské spojení s Indií, avšak nebyl to cíl jediný. „Vojáci! Čtyřicet století hledí na vás!“ prohlásil Napoleon na egyptské půdě.

Giovanni Pico della Mirandola

M. Flaitingrová
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Klášterní chodby byly tíživě tiché. Nikdo raději nevycházel, všichni setrvávali v modlitbách. V dálce zaznívaly kroky těch, kteří měli neodkladné poslání, a rušily atmosféru rozjímání. Hodiny plynuly a jeho stav se neměnil. Lékař již nedával žádnou naději.

Mýtus a symbol

Slavko Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Mýtus a symbol, dva elementy, bez kterých by náš život nebyl takový, jaký je. Symbolický jazyk a gesta, vnímání různých symbolů a znaků či alegorií je, více než si myslíme, zakořeněno v naší identitě, v naší osobnosti.

Záhada jménem H. P. B.

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Je jisté, že kvůli určité míře stručnosti každé práce, nelze obsáhnout mnoho zajímavých charakteristik tak zvláštní osobnosti a tím méně jejího obrovského díla, v němž shrnula a vyložila starodávné východní texty.

Kontinuita iniciační magie ve starodávném Egyptě

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Egypt zůstává pro všechny, dokonce i pro ty z nás, kteří jsme odborníky a věnujeme se studiu jeho dějin, záhadou, něčím, co nedokážeme plně pochopit. Musíme tedy hledat, nejen pomocí racionální mysli, nýbrž i jinými cestami, důvod jeho dlouhého trvání jakožto civilizace.

Platonovo učení o idejích

Slavko Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Platon byl pro mnohé, kteří přišli po něm, vzorem skutečného filosofa. Jedni ho považovali za "božského", zatímco druzí ho pokládali za "geniálního utopistu". Byl zavrhován a oslavován.

Labyrint

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

V případě labyrintu se setkáváme s mýtem či vyprávěním o událostech a osobách, které jsou symbolické nebo které dějiny přinejmenším obtížně uznávají jako skutečné.

Optimismus a filosofie

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Pokud je filosofie láskou k moudrosti, pokud je to hledání poznání, aby bylo možné vyřešit velké otazníky existence, filosof musí být optimistou, nebo veškeré upřímné zkoumání vede k nalezení. Kromě toho to musí být hledání pravdivé, účinné, skutečné.

Leonardovy stroje

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Tato monumentální a neuvěřitelná bytost nás však překvapuje tím více, čím více se k ní přibližujeme a poznáváme její díla a plány, z nichž mnohé nebyly v 15. a 16. století uskutečnitelné kvůli nedostatečné technice a nepochopení.

Psychologie a alchymie

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Každý člověk musí sám ve svém atanoru, v alchymické peci svého nitra, začít s procesem transformace, který ho přivede k tomu, že se začne zbavovat svých neřestí a nedostatků nebo je transformuje, aby uvolnil prostor ctnostem a kladným schopnostem své osobnosti.

Bardo Thödol - Tibetská kniha mrtvých

Ana Jončić
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Bardo Thödol je jeden z nejstarších známých textů v tibetském jazyce. Jeho tvůrcem je indický učitel jógy Padmasambhava, řečený "Velký guru Barda thödol", který jako první vykládal v Tibetu buddhistickou nauku. Tento text patří do celé řady buddhistických textů, které byly v 9.

Uctívání předků u starých Slovanů; Bohové Slovanů

Leoš Flaitingr, Miroslav Huryta
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

I když slovanské národy představují značnou část obyvatelstva Evropy, nemáme o jejich dávné minulosti mnoho zpráv. Zvláště chceme-li prozkoumat jejich náboženskou víru, každodenní zvyky a obyčeje, nenalézáme mnoho hodnověrných pramenů.

Charakter podle hvězd

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2006

„Astrologii lze mimořádným způsobem využít v rámci psychologie. Existují lékaři, kteří dospěli k tvrzení, že astrologie je psychologie na kosmické úrovni. Učí nás, kdo jsme, ne v našem zvláštním měřítku, nýbrž ve vztahu k celému universu...“

Kniha skrytého obydlí

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2006

Nahlédněme do jedné z množství záhad, které „Země Nilu“ zanechala svým potomkům, aby ji „přečetli“ a rozluštili. Pusťme se do čtení knihy, která se nepodobá dnešním a s jejímž obsahem se můžeme setkat i dnes na zdech egyptských chrámů, na sarkofázích a papyrech.

Záhadné umění vítězství

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2006

Pro Prof. Livragu vítězit znamenalo především zvítězit nad sebou samým, uchopit do vlastních rukou svůj život, nikdy neopustit své ideály a snažit se za sebou zanechat svět alespoň o trochu lepší, než byl, když jsme se na něm objevili...
 

Esotericko-astrologický výklad "Poslední večeře"

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2006

Na slavné Leonardově fresce je zachycen okamžik, jenž následoval poté, co Ježíš poukázal na přítomnost svého zrádce. Obraz však zjevně nebyl vytvořen jen proto, aby vypovídal o této události.