Přejít k hlavnímu obsahu

Edice Fénix

Moc a magie filozofie

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2012

Kam zmizela praktická část filozofie? Kam zmizelo to, že filozof, ať už zastává jakékoliv názory, je milovníkem pravdy? Téže pravdy, o které přemýšlí, o které mluví a podle níž jedná.

Renesance, znovuzrození člověka

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2012

Kniha nás zavádí do doby, která pro Evropu představovala epochu skutečného světla. Ať už to bylo v umění, ve vědě, politice či filozofii, do všech polí lidského působení se promítly vznešené ideály, které měly své kořeny v antice, avšak v renesanci dostaly nové roucho.

Alchymie

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Alchymie je těžce pochopitelnou skutečností; byla vždy tajnou vědou a filozofií, a proto se nám zdá zvláštní i dnes.

Mayové

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Přestože máme k dispozici velkolepé odkazy této starodávné civilizace v podobě staveb, umění a tradic přenášených ústní formou, nebo dokonce zaznamenaných v různých kodexech a několika textech, v okamžiku, kdy o ní chceme pojednávat, ocitáme se před další záhadou jejího původu.

Rytířský ideál; Rytíř v Čechách a na Moravě

Slavica Kroča, Aleš Gabriel
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

V dějinách každého z národů se setkáváme s hrdiny, bojovníky, rytíři, kteří nejenže sloužili svému pánu a zajišťovali bezpečnost země, ale stávali se též vzorem ctností a hodnot, příkladem života zasvěceného boji za čest a spravedlnost.

Esoterní význam hrdiny

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

´Platón řekl, že větší hodnotu má ten, kdo dobře uklízí chrám, než ten, kdo je špatným králem. Lépe správně a dobře splnit svou vlastní povinnost. Pokud jedlík dokáže přemoci svou slabost, a méně jíst, už je v jistém smyslu hrdinou.

Metafyzické požadavky ženy

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Autorka textu, prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis, se zamýšlí nad úlohou a společenským postavením ženy v dějinách i v současnosti. Co vlastně ženu charakterizuje v metafyzickém slova smyslu a jaké jsou její skutečné hodnoty, které by mohla přinést světu?

Buddha Siddhártha Gautama

J. A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Narodil se ve šlechtické rodině z kasty kšátrijů neboli válečníků v současném Nepálu, v královském paláci v Kapilavastu, přibližně 150 km severovýchodně od města Benáres. Současné výzkumy uvádějí datum 563 př. n.

Etika v medicíně

Antonio Alzina
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Lékařská péče o nemocné je čin v zásadě lidský, který má etický rozměr. P. Peiro, který se zabývá lékařskou deontologií, nám říká: „Není možné žít bez morálního řádu, jemuž by nebyly podrobeny naše činy.“

Všechny cesty vedou do Říma

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Řím - město, jež bylo po několik staletí centrem tehdejšího světa, město, jež zrodilo impérium, které ovlivnilo veškerou pozdější západní kulturu.

Champollion a Rosettská deska

Kamila Hermannová
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

19. 5. 1798 vyplul budoucí císař Napoleon s flotilou 328 lodí a 38 tisíci muži na palubě směrem k Egyptu. Oficiálním cílem této výpravy bylo narušit britské spojení s Indií, avšak nebyl to cíl jediný. „Vojáci! Čtyřicet století hledí na vás!“ prohlásil Napoleon na egyptské půdě.

Giovanni Pico della Mirandola

M. Flaitingrová
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Klášterní chodby byly tíživě tiché. Nikdo raději nevycházel, všichni setrvávali v modlitbách. V dálce zaznívaly kroky těch, kteří měli neodkladné poslání, a rušily atmosféru rozjímání. Hodiny plynuly a jeho stav se neměnil. Lékař již nedával žádnou naději.

Mýtus a symbol

Slavko Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Mýtus a symbol, dva elementy, bez kterých by náš život nebyl takový, jaký je. Symbolický jazyk a gesta, vnímání různých symbolů a znaků či alegorií je, více než si myslíme, zakořeněno v naší identitě, v naší osobnosti.

Záhada jménem H. P. B.

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Je jisté, že kvůli určité míře stručnosti každé práce, nelze obsáhnout mnoho zajímavých charakteristik tak zvláštní osobnosti a tím méně jejího obrovského díla, v němž shrnula a vyložila starodávné východní texty.

Otazníky nad egyptskými pyramidami

Antonín Vinkler
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

´Už pro staré Řeky byla země kolem Nilu (Aigypthos) tajemstvím a záhadou, a to včetně těchto staveb. Ve spojení s pyramidami se dodnes řeší základní otázky: Jak jsou staré? Kdo a jakým způsobem je postavil? Jaký byl jejich účel?...´
 

Egypt, země věčných mystérií

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Tento text, věnovaný tématice starodávného Egypta, pojednává o základních opěrných bodech velkolepé civilizace, která se po tisíciletí rozvíjela na březích Nilu.

Elementálové: obyvatelé elementů

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Ve starodávných tradicích všech národů se setkáváme s vírou v existenci Duchů přírody, kteří obývají jednotlivé elementy hmoty a procházejí zde na Zemi svoji evoluci stejně jako lidé.

Proč lžeme?

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2011

Aniž bychom se museli uchylovat k přesným definicím, bez jakýchkoli pochyb víme, co jsou to lži. Všichni je používáme a trpíme jimi. Rádi bychom je vymýtili, a přesto je nakonec akceptujeme jako nutné a nepřekonatelné zlo.

Optimismus a filosofie

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Pokud je filosofie láskou k moudrosti, pokud je to hledání poznání, aby bylo možné vyřešit velké otazníky existence, filosof musí být optimistou, nebo veškeré upřímné zkoumání vede k nalezení. Kromě toho to musí být hledání pravdivé, účinné, skutečné.

Leonardovy stroje

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Tato monumentální a neuvěřitelná bytost nás však překvapuje tím více, čím více se k ní přibližujeme a poznáváme její díla a plány, z nichž mnohé nebyly v 15. a 16. století uskutečnitelné kvůli nedostatečné technice a nepochopení.

Psychologie a alchymie

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Každý člověk musí sám ve svém atanoru, v alchymické peci svého nitra, začít s procesem transformace, který ho přivede k tomu, že se začne zbavovat svých neřestí a nedostatků nebo je transformuje, aby uvolnil prostor ctnostem a kladným schopnostem své osobnosti.

Bardo Thödol - Tibetská kniha mrtvých

Ana Jončić
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Bardo Thödol je jeden z nejstarších známých textů v tibetském jazyce. Jeho tvůrcem je indický učitel jógy Padmasambhava, řečený "Velký guru Barda thödol", který jako první vykládal v Tibetu buddhistickou nauku. Tento text patří do celé řady buddhistických textů, které byly v 9.

Uctívání předků u starých Slovanů; Bohové Slovanů

Leoš Flaitingr, Miroslav Huryta
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

I když slovanské národy představují značnou část obyvatelstva Evropy, nemáme o jejich dávné minulosti mnoho zpráv. Zvláště chceme-li prozkoumat jejich náboženskou víru, každodenní zvyky a obyčeje, nenalézáme mnoho hodnověrných pramenů.

Kontinuita iniciační magie ve starodávném Egyptě

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Egypt zůstává pro všechny, dokonce i pro ty z nás, kteří jsme odborníky a věnujeme se studiu jeho dějin, záhadou, něčím, co nedokážeme plně pochopit. Musíme tedy hledat, nejen pomocí racionální mysli, nýbrž i jinými cestami, důvod jeho dlouhého trvání jakožto civilizace.

Platonovo učení o idejích

Slavko Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

Platon byl pro mnohé, kteří přišli po něm, vzorem skutečného filosofa. Jedni ho považovali za "božského", zatímco druzí ho pokládali za "geniálního utopistu". Byl zavrhován a oslavován.

Labyrint

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2008

V případě labyrintu se setkáváme s mýtem či vyprávěním o událostech a osobách, které jsou symbolické nebo které dějiny přinejmenším obtížně uznávají jako skutečné.

Esotericko-astrologický výklad "Poslední večeře"

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2006

Na slavné Leonardově fresce je zachycen okamžik, jenž následoval poté, co Ježíš poukázal na přítomnost svého zrádce. Obraz však zjevně nebyl vytvořen jen proto, aby vypovídal o této události.

Esoterní interpretace "Jara"

Jorge A. Livraga
Edice: Fénix
Rok vydání: 2006

Toto téma, esoterní interpretace jednoho z nejproslulejších obrazů na světě, není plodem umělecké kritiky, neboť se odhalil základní klíč, který použil génius Sandro Botticelli, aby obdivuhodně znázornil průchod Duše tělesnou manifestací.

Charakter podle hvězd

Delia S. Guzmán
Edice: Fénix
Rok vydání: 2006

„Astrologii lze mimořádným způsobem využít v rámci psychologie. Existují lékaři, kteří dospěli k tvrzení, že astrologie je psychologie na kosmické úrovni. Učí nás, kdo jsme, ne v našem zvláštním měřítku, nýbrž ve vztahu k celému universu...“

Kniha skrytého obydlí

Slavica Kroča
Edice: Fénix
Rok vydání: 2006

Nahlédněme do jedné z množství záhad, které „Země Nilu“ zanechala svým potomkům, aby ji „přečetli“ a rozluštili. Pusťme se do čtení knihy, která se nepodobá dnešním a s jejímž obsahem se můžeme setkat i dnes na zdech egyptských chrámů, na sarkofázích a papyrech.