Přejít k hlavnímu obsahu

Buddha Siddhártha Gautama

Narodil se ve šlechtické rodině z kasty kšátrijů neboli válečníků v současném Nepálu, v královském paláci v Kapilavastu, přibližně 150 km severovýchodně od města Benáres. Současné výzkumy uvádějí datum 563 př. n. l., které téměř souhlasí se starodávnými indickými tradicemi, jež zařazují jeho narození do doby od 600 př. n. l. až 543 př. n. l.
…Jeden z jeho učitelů ho popisuje takto:
„Velké upřené oči tohoto chlapce, které se třpytí pod výjimečně klenutým čelem, s údivem pozorují svět. V těchto očích se nachází propast smutku a vzpomínek. Své dětství strávil v posvátné zahradě svého otce v přepychu a zahálce. Všechno ho dokázalo rozesmát, avšak nic nemohlo oddálit onen předčasný stín, který zahaloval jeho tvář. Nic nemohlo utišit neklid jeho srdce. Byl z těch dětí, které nemluví, neboť na svůj věk přehnaně přemýšlejí.“

Autor
J. A. Livraga
Edice
Fénix
Rok vydání
2011
Počet stran
32
ISBN
978-80-86038-45-2
Cena
25 Kč