Kurz Filozofie pro život

NOVÁ PODOBA KURZU
Seznámíme se s nejvýznamnějšími myšlenkami velkých civilizací z historie lidstva, jejichž hodnoty jsou však platné i dnes. Kurz bude probíhat v našich sídlech nebo on-line podle aktuálních vládních opatření.

číst dále ›

Lao-c´ a Konfucius

On-line přednáška - úterý, 30. listopadu od 19 h
Tito dva velikáni dali myšlení staré Číny směr, který zahrnoval vzájemný soulad mezi lidmi a také vnitřní soulad v člověku samotném. Základem jejich učení bylo Tao neboli Cesta. Žít v jednotě s Tao znamená poznat Tao, a poznat ho znamená žít v něm.

číst dále ›

Magie Egypta

Přednáška s videoprojekcí
Egypťané si nemysleli, že skutečnost je omezena pouze na to viditelné. Pro ně byla realita vždy na křižovatce mezi tím viditelným a tím neviditelným. Magii Egypta tak můžeme spatřovat ve schopnosti oba tyto světy propojit například v umění, vědě a uspořádání společnosti.

číst dále ›

Psychologie pohádek I.

On-line přednáška - středa, 8. prosince od 19 h
• Význam pohádek pro psychický a duchovní vývoj dítěte • Rozvoj tvůrčí představivosti • Problém násilí v pohádkách • Čas bez mýtu (pohádky) - čas bez duše • Cesta vnitřního hrdiny • Prvky archetypického příběhu a „základní pohádky"

číst dále ›

Psychologie pohádek II.

On-line přednáška - středa, 15. prosince od 19 h
• C. G. Jung - o významu pohádky • Pohádka jako pokladnice archetypálních symbolů • Pohádka podává symbolický obraz nevědomí • Cesta individuace v pohádkách • Výklad symbolů některých pohádek

číst dále ›

Praktická rétorika

3 x 3 hodiny přednášek a cvičení
• Technika řeči, práce s emocemi • Neverbální komunikace • Trénink řečnických dovedností

číst dále ›

Slunce v nás

Článek
V tomto žhavém letním odpoledni je kvůli nepohodlnému klimatu trochu obtížné nezapomínat na to, že jsme filozofy. Mým úmyslem je zmínit se jak o přírodním fenoménu, tak i o onom slunci, které v té či oné míře dokážeme v sobě nechat zrodit.

číst dále ›

Časopis Akropolitán

...právě vyšlo 142. číslo
V novém čísle naleznete například: Strach a životní etapy, Bretaňské megality, Varhany, královský nástroj, Symbolismus křídel

číst dále ›

Kolo ctností

...inspirace pro dnešní den
Roztočte kolo, abyste zjistili, kterou ctnost potřebujete probudit. Přečtěte si citát. Praktikujte ctnost po celý den. Tímto způsobem se stane skutečnou! Citát vám pomůže.

číst dále ›

Filozofie pro život

...kniha pro duši
Delia S. Guzmán dokázala prosít to nejlepší z dějin filozofie, kterou tak dobře zná. Její slova dýchají ozvěnou Marka Aurelia, stoického filozofa, který nás naučil odhalit univerzální zákon, jenž tepe v hvězdném nebi, což o mnoho staletí později učinil jinými slovy také Kant.

číst dále ›

Věčná krása

...co bylo je a bude krásné
www.vecnakrasa.cz je e-shop s dekoracemi, dárky, uměleckými reprodukcemi zejména starověkých archeologických nálezů. Prodáváme reliéfy, busty, sochy a sošky z kultur Ameriky, Asie, starověkého Egypta, Evropy, ze starověkého Řecka a Říma.

číst dále ›

Nová Akropolis

Mezinárodní ročenka aktivit - 2021
Nová Akropolis je mezinárodní organizace, která nabízí renesanci ideálu trvalých hodnot člověka a společnosti prostřednictvím aktivit ve třech oblastech: filozofie, kultura a dobrovolnictví. V roce 2021 oslavila již 64 let své činnosti.

číst dále ›