Přejít k hlavnímu obsahu

Platonovo učení o idejích

Platon byl pro mnohé, kteří přišli po něm, vzorem skutečného filosofa. Jedni ho považovali za "božského", zatímco druzí ho pokládali za "geniálního utopistu". Byl zavrhován a oslavován. Jeho filosofie inspirovala mnohé myslitele, avšak to, co nejvíce přitahovalo jeho přívržence i odpůrce, je jeho koncepce filosofie založená na idejích. Centrálním jádrem jeho filosofie je učení o idejích, nebo_ teprve učením o idejích Platon vrhá světlo na všechny ostatní disciplíny: teorii poznání, metafyziku, etiku, politiku, estetiku, psychologii. Celý systém tohoto učení o idejích nás vede k tomu, abychom prostřednictvím zkoumání pojmů dosáhli objektivního poznání. Znamená to dosáhnout poznání o skutečném bytí věcí, které by mělo obecnou hodnotu. Opravdovým poznáním, říká Platon, se získávají obecné pravdy, obecná pravidla a opravdové ctnosti.

Autor
Slavko Kroča
Edice
Fénix
Rok vydání
2008
Počet stran
32
ISBN
978-80-86038-36-0
Cena
25 Kč