Všechny cesty vedou do Říma

Řím - město, jež bylo po několik staletí centrem tehdejšího světa, město, jež zrodilo impérium, které ovlivnilo veškerou pozdější západní kulturu. Jeho zakládání popisované v mýtech bylo symbolickým způsobem spojeno se samotným utvářením vesmíru, bylo opakováním kosmogonie založené na sjednocení síly vertikální a horizontální. Bohové a hrdinové se spojili, aby zvítězili v bitvě s časem a stvořili tak civilizaci, jejíž odkaz zůstane věčný…
 

Autor: 
Slavica Kroča
Edice: 
Fénix
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
32
ISBN: 
978-80-86038-56-8
Cena: 
25 Kč