Rytířský ideál; Rytíř v Čechách a na Moravě

V dějinách každého z národů se setkáváme s hrdiny, bojovníky, rytíři, kteří nejenže sloužili svému pánu a zajišťovali bezpečnost země, ale stávali se též vzorem ctností a hodnot, příkladem života zasvěceného boji za čest a spravedlnost. Ve všech dobách se rytířský ideál navracel znovu a znovu, a přestože podoby lidí, kteří ho přenášeli, byly různé, jeho obsah se nezměnil a zůstane navěky stejný.

Autor: 
Slavica Kroča, Aleš Gabriel
Edice: 
Fénix
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
32
ISBN: 
978-80-86038-59-9
Cena: 
25 Kč