Optimismus a filosofie

Pokud je filosofie láskou k moudrosti, pokud je to hledání poznání, aby bylo možné vyřešit velké otazníky existence, filosof musí být optimistou, nebo veškeré upřímné zkoumání vede k nalezení. Kromě toho to musí být hledání pravdivé, účinné, skutečné. Nestačí pouze postoj zkoumání, nýbrž skutečná touha po nalezení, opravdová potřeba a touha duše, která chce vědět a uskutečňuje to uplatněním toho, co již poznala. Výtečný optimista je ten, který věří, že svět, v němž žijeme, je dokonalý - nebo vyplývá z dokonalého Boha, jenž ho stvořil - a že my, lidé, kteří v něm žijeme, jsme též vynikající a jedineční. Takový postoj, přesvědčení, že tento svět je nejlepší - nebo přinejmenším nejnezbytnější pro naši evoluci - podporovali mnozí filosofové v průběhu dějin.

Autor: 
Delia S. Guzmán
Edice: 
Fénix
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
32
ISBN: 
978-80-86038-34-6
Cena: 
25 Kč