Kurz dobrovolnictví


Orientace a práce s mapou
Orientace a práce s mapou

Civilní ochrana a první pomoc
Civilní ochrana a první pomoc

Ekologie - výroba krmítek
Ekologie - výroba krmítek

Délka kurzu:

• 30 výukových hodin (15 bloků přednášek a praktických cvičení, vždy po dvou výukových hodinách týdně – 2 x 45 minut)
• 4 praktická cvičení v přírodě

Obsah kurzu:

Teoretická témata
• Etika a dobrovolnictví
• Ekologie vnitřní a vnější
• Organizace a řízení času
• Individuum – společnost – stát
• Solidarita a základní prvky civilizace
• Hodnoty soužití a práce v týmu

Praktická témata (mohou se lišit v jednotlivých městech)
• Civilní ochrana a první pomoc
• Integrovaný záchranný systém
• Orientace a práce s mapou
• Schopnost číst v krajině
• Lana a uzly
• Požární prevence
• Ekologie (například výroba krmítek)
• Efektivní komunikace (využití vysílačky)
• Praktická cvičení z psychologie

O kurzu:

Od února 2017 zahájila Nová Akropolis nový praktický a vzdělávací program - Kurz dobrovolnictví. Zahrnuje jak technické dovednosti, tak i filozofická témata týkající se jednotlivce a společnosti, protože filozofie a dobrovolnictví jsou dvě strany jedné mince… Na základě našich zkušeností z více než 60 zemí je tento kurz vhodný pro každého zájemce o dobrovolnictví a zejména pro ty, kteří chtějí změnit svět tím, že nabídnou to nejlepší ze sebe.

Dobrovolnictví se Nová Akropolis věnuje ve třech oblastech:

• Ekologie
• Solidarita
• Civilní ochrana

Dobrovolnictví je velmi konkrétní způsob, jak žít aktivně a jak podporovat skutečnou kulturu, založenou nikoli na mnoha slovech, nýbrž na hodnotách, které jsou základem každé civilizace. Je to motor, který pohání jednání každého člověka, aby aktivně v životě uplatňoval vlastní zásady tím, že je k dispozici na místech, kde je to zapotřebí. Být dobrovolníkem je závazkem k sobě samému i k ostatním. Je to důvod, proč něco dělat a proč chtít, aby to bylo užitečné.
Dobrovolnictví znamená sloužit ostatním lidem i životnímu prostředí, je přirozeným projevem ducha jednoty života. V praxi se projevuje hodnotami jako je altruismus, závazek a dobro. Proto je užitečné i filozofické zkoumání, které nám umožňuje dotknout se těchto velkých nadčasových a univerzálních hodnot.
Dobrovolnictví lze považovat za skutečnou podporu jednotlivců, institucí a společnosti. Proto vyžaduje základní přípravu a dobré uspořádání lidí i prostředků, s nimiž pracuje. Dobrovolnictví chápané jako náhodné uskupení jednotlivců nemá takový účinek a někdy se může stát i nebezpečným. Pokud je pravdou, že dobrá vůle a dobré úmysly jsou skvělým začátkem, pak je též pravdou, že pouze to nestačí, když je třeba zasáhnout účinně a někdy i v situacích, kdy může být ohroženo zdraví či dokonce život.
Opravdové a důsledné dobrovolnictví musí být svými principy upřímně spojeno s vůlí a touhou přispět ke zlepšení světa kolem nás a k ochraně těch, kteří trpí, ale též s technickými znalostmi, díky nimž je schopno uskutečnit své cíle.

 

Přihláška:

K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář:
 

V tuto chvíli není vypsán žádný termín kurzu. Pro bližší informace pište na nova@akropolis.cz.


Cena kurzu: 2350 Kč (studenti 1700 Kč) - včetně DPH; na úvodní přednášku je vstup volný

Souhlasím, aby Nová Akropolis z.s. používala mé osobní údaje pro účely zasílání informací o jejích aktivitách, kurzech a k akademickým účelům. Sdružení se zavazuje nepoužívat tyto údaje ke komerčním účelům a nepředávat je dalším institucím (zásady ochrany osobních údajů).