Přejít k hlavnímu obsahu

Praktická psychologie

Práce s emocemi
Cvičení spolupráce
Práce v týmu

Ačkoli se psychologie jako samostatná věda zformovala teprve v 19. století, vnitřní svět člověka byl předmětem zkoumání od nejstarších dob. Filozofové z Východu i Západu nám zanechali bohaté poznatky o lidské duši, o zákonitostech, kterými se řídí naše myšlení a cítění. Mluvili i o nejrůznějších nástrojích, kterými naše psýcha disponuje, jako je například paměť, inteligence, pozornost, imaginace a mnoho dalších. Během kurzu se seznámíme s těmito tradičními poznatky i s pohledem moderní psychologie. Přednášky jsou doplněny cvičeními, která pomáhají odhalit a rozvinout naše vnitřní potenciály.

Obsah kurzu:

• Pojetí člověka ve starodávném Řecku a Indii   
• Poznání sebe sama a cesta individuace dle C. G. Junga   
• Vědomí, nevědomí a pozornost   
• Jak dosáhnout emocionální stability    
• Jak rozvinout empatii   
• Jak pracovat se strachem   
• Techniky zlepšování paměti   
• Svět mysli a myšlení   
• Práce s představami a pozitivní přístup k životu   
• Sebedůvěra

Komu je kurz určen:

• Každému, kdo se chce blíže seznámit se svou psýchou a pracovat na rozvoji svých schopností.

Během praktických cvičení se naučíte:

• Co rozptyluje pozornost a co ji naopak pomáhá udržet   
• Jak zlepšit schopnost soustředění   
• Jak správně vyjadřovat emoce – verbálně i neverbálně    
• Jak dostat emoce v krizových situacích pod kontrolu   
• Jak překonat strach a špatnou náladu   
• Jaké existují druhy paměti, umění paměti a její trénink   
• Jak při komunikaci správě volit slova   
• Druhy imaginace   
• Jak používat imaginaci k naplnění vlastních snů

Rozsah kurzu:

Podrobné informace o termínech přednášek kurzu naleznete v programech jednotlivých měst: Brno, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Zlín

Přihláška:

K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář.   
Obratem vám zašleme pokyny k platbě.   
Přihláška je považována za závaznou v okamžiku připsání platby na náš účet.   
Maximální počet účastníků v kurzu je 10 osob.   
 

Souhlasím, aby Nová Akropolis z.s. používala mé osobní údaje pro účely zasílání informací o jejích aktivitách, kurzech a k akademickým účelům. Sdružení se zavazuje nepoužívat tyto údaje ke komerčním účelům a nepředávat je dalším institucím (zásady ochrany osobních údajů).