duše

Duše ženy

Existuje mnoho výjimečných žen, jejichž velké činy se zapsaly do historie. Odkud pramenila jejich síla a inspirace? Které ze svých vnitřních potenciálů dokázaly dokonale využít a jaké role dokázaly naplnit ve svém životě? Odhalme společně tajemství duše ženy…

Bachovy květové esence

Termíny přednášek – vždy od 19 do 21 h:
25. 11. Co je bachova květová terapie a  kdo byl Dr. Bach. Esence pro to, jak čelit strachu, nejistotě a osamělosti.
2. 12. Esence pro dobé vztahy, jak překonat přecitlivělost a přehánění vůči druhým.
9. 12. Jak řešit beznaděj, zoufalství a nezájem. Míchání a užívání esencí.

Vnitřní očista

Zdraví obvykle definujeme jako fyzické, psychické a sociální prospívání. Nejde tedy výlučně o stav, kdy nás netrápí nemoc nebo nám nic nechybí. Zdraví je komplexním stavem pohody těla a duše, a dokonce i našeho sociálního zázemí.

Bachovy květové esence

Bachovy květové esence pomáhají zvládat stresy, napětí a nepříjemné nálady. Esence nenahrazují lékařskou péči, ale mohou ji podporovat a ovlivněním naší psychiky urychlit uzdravování. Jedná se o přírodní metodu, jejímž autorem je uznávaný anglický lékař Edward Bach.

Duše u Paracelsa

Když Paracelsus vysvětluje druhy nemocí a léků, které se mají použít, mluví také o těle a o duchu. Důležité je však pochopit, že slovo DUCH používá ve velmi obecném smyslu a toto slovo může mít různé významy podle tématu, kterému se věnuje, nebo podle smyslu odstavce, v němž se objevuje.