Přejít k hlavnímu obsahu

Slavica Kroča

Prof. Slavica Kroča - při podepisování knihy "Zrcadlo filosofie"

Narodila se v roce 1958 v Pule v Chorvatsku.
Ukončila Filozofickou fakultu v Zagrebu. Pracovala v Univerzitní knihovně, ve Škole cizích jazyků a na Filozofické fakultě v Zagrebu, kde učila cizince chorvatštinu. Od roku 1985 žije v České republice, kde založila Mezinárodní organizaci Nová Akropolis. Absolvovala specializaci z překladatelství a tlumočnictví a v roce 1988 získala titul doktor filozofie na Karlově Univerzitě v Praze.
Specializuje se na filozofické doktríny starověku. Byla šéfredaktorkou časopisu Zrcadlo kultury. Je autorkou různých esejů a článků. Překládá ze španělštiny knihy a články.

Publikace
Zrcadlo filosofie. Kniha esejů. Vydavatelství Nová Akropolis, Praha, 2005.
Filozofie pro duši. Kniha esejů. Vydavatelství Nová Akropolis, Praha, 2015
Přeložila do češtiny díla zakladatele Nové Akropolis, profesora Jorge Angela Livragy a díla současné mezinárodní ředitelky organizace, profesorky Delie S. Guzmán.
Vede a pořádá množství seminářů a kongresů, jak v České republice, tak i v dalších státech, zaměřených na filozofii, dobrovolnictví, ekologii aj.

Uskutečněné studium
Vystudovala Filozofickou fakultu v Zagrebu.
Složila doktorandské zkoušky z literatury, filozofie a psychologie na Karlově Univerzitě v Praze.
Mluví česky, chorvatsky a španělsky, rozumí anglicky a italsky.

Práce v Mezinárodní organizaci Nová Akropolis
PhDr. Kroča vstoupila do Nové Akropolis v roce 1981 v Chorvatsku. V této filozofické škole úspěšně absolvovala program studií, v němž se věnovala zkoumání v oblasti psychologie, východní a západní filozofie, symbolismu a historie.
V roce 1985 založila Novou Akropolis v České republice, ve které stále vyvíjí bohatou vzdělávací činnost, vede přednášky a kurzy v různých městech tohoto státu, jakož i ve městech států bývalé Východní Evropy.

Je autorkou množství článků a esejů, což umožnilo rozvoj aktivit Nové Akropolis: pořádání přednášek a kurzů v oborech filozofie, psychologie, symbolizmu, historie, humanizmu. Podnítila práci dobrovolníků prostřednictvím sociálních aktivit pro nemocné a opuštěné děti, seniory a uprchlíky. Dala impulz pro pořádání množství ekologických aktivit, pro zájmovou činnost v Ateliéru „Minerva“, který ručně vyrábí archeologické reprodukce z celého světa, a také pro probuzení zájmu o přírodní medicínu.

Rozhovor s PhDr. Slavicou Kroča