Přejít k hlavnímu obsahu

Eva Bímová

Ředitelka Nové Akropolis v České republice

Narodila se v roce 1975 v Klatovech.
Od roku 1981 žije v Praze, kde dokončila studium na střední zdravotnické škole. Dnes pracuje ve firmě zabývající se BIO produkty a zdravým životním stylem.
Do Nové Akropolis vstoupila v roce 1993. Úspěšně absolvovala programy studií zaměřené na východní a západní filozofii, psychologii, symbolismus, historii a rétoriku. V rámci dobrovolnické činnosti se zapojovala do organizace sociálních, uměleckých a dalších neziskových aktivit jak komunitního tak i národního rozsahu.
Od roku 2002 se věnuje vzdělávací činnosti prostřednictvím přednášek a kurzů zaměřených na širokou oblast vzdělávání a kultury.
Vedla centrálu Nové Akropolis v Praze a koordinovala také činnost několika poboček v Čechách. Úzce spolupracuje se zakladatelkou Nové Akropolis v České republice PhDr. Slavicou Kroča, s jejíž pomocí usiluje o prohloubení zájmu veřejnosti o filozofii, kulturu a dobrovolnictví.
Pravidelně přispívá do elektronického bulletinu Akropolitán svými úvodníky. Je autorkou několika článků zveřejněných v časopise Zrcadlo kultury, z nichž některé byly přeloženy do španělštiny a portugalštiny a publikovány v knize Filozofie, umění a věda renesance.