Přejít k hlavnímu obsahu

Delia Steinberg Guzmán

Prof. Delia Steinberg Guzmán

Narodila se 7. ledna 1943 v Buenos Aires (Argentina). V roce 1972 se přestěhovala do Španělska a o rok později získala španělskou státní příslušnost. 

Studium a diplomy 
Již v raném dětství začala studovat hudbu a v sedmnácti letech absolvovala Státní hudební konzervatoř v Buenos Aires jako učitelka klavíru a skladatelka. 
Několik let studovala a zdokonalovala se u argentinské klavíristky Flory Nudelman a později u ruského mistra Huberta Brandenburga. 
Na Univerzitě v Buenos Aires obdržela akademický titul z filozofie. 
Její zájem o kulturu a vzdělávání jako o prostředky osobního rozvoje ji přivedl ke studiu dalších oborů. Absolvovala odborné kurzy archeologie, historie, dějin hudby, bioenergetické medicíny a dalších přírodních terapeutických metod. 

 

Prof. Delia Steinberg Guzmán


Hudební aktivity 
První veřejný koncert měla v deseti letech a od té doby byla často vybírána k účasti na klavírních recitálech pořádaných různými organizacemi, jako jsou Asociación Cristiana de Jóvenes, Jóvenes Concertistas Argentinos, Ateneo de Cultura Artística, Nuevos Valores Musicales, Asociación Harmonicus, Odbor kultury Ministerstva školství Argentinské republiky, Promociones Musicales a dalšími, a to jak veřejnými, tak i soukromými. 
Měla mnoho koncertů v různých koncertních sálech stejně jako v rozhlase a v televizi, které byly vždy výborně hodnoceny v tisku, a to jak v Argentině, tak i v dalších státech Ameriky. 
Při příležitosti 30. výročí úmrtí Maurice Ravela se spolu s dalšími umělci a novináři účastnila oslavy k poctě tohoto zesnulého umělce, kterou 7. července 1967 uspořádal institut Centro Argentino de Ingenieros. 
V roce 1988 na podporu studia hudby založila na mezinárodní úrovni Institut Tristan, v němž vyučuje hru na klavír. V současné době Institut Tristan působí ve Španělsku, Brazílii, Francii, Izraeli, Rakousku a Německu, všude s řadou významných vzdělávacích aktivit. 
Od téže doby také vede ve Španělsku kurzy hudebního vzdělávání, ze kterých můžeme zdůraznit ty, které jsou věnovány dílu J. S. Bacha, W. A. Mozarta, R. Wagnera, F. Chopina a R. Schumanna. 
Aby mohla propagovat nové hodnoty hudby, založila v roce 1982 Mezinárodní klavírní soutěž, která nese její jméno. Je součástí odborné poroty a dává impulz k rozvoji kariéry mladých hudebních profesionálů. Mezinárodní klavírní soutěž Delie Steinberg se každoročně koná v Madridu (Španělsko) a účastní se jí mladí klavíristé z celého světa. 

Výuka a výzkum 
V roce 1966 začala studovat komplexní studijní plán filozofické školy Mezinárodní organizace Nová Akropolis pod vedením jejího zakladatele (profesor Jorge Angel Livraga). Později se připojila k vyučujícím této instituce a přednášela látky z dějin filozofie, filozofie morálky, symbolismu, dějin náboženství, východní filozofie, psychologie, metafyzické estetiky, rétoriky, a obecně všechny, které jsou zahrnuty do programu studia této instituce, a vypracovala k nim také pedagogické příručky. 
Svou práci učitelky také rozšířila o kurzy vzdělávání dalších učitelů a pedagogů v Nové Akropolis. 
Vedla kurzy, přednášky a semináře v různých státech Evropy, Ameriky a Asie na témata jako: „Starodávné civilizace a jejich společné prvky“, „Bolest a její příčiny“, „Esoterické tradice o původu člověka a vesmíru“, „Klíče k astrologii“, „Filozofie pro život“, „Nejistota mladých“, „Astrologie a psychologie“, „Egypt: myšlení, život a náboženství“, „Iniciační cesta Santiaga“, „Odkaz templářů“, „Metafyzická krása ženy“, „Tradice a čas“, „Muzikoterapie“, „Chromoterapie“ a mnohá další. 
V roce 1977 ve Španělsku založila a po dobu 25 let podporovala Literární soutěž povídek. Spolu s významnými představiteli tohoto literárního stylu byla rovněž součástí poroty. 
Od roku 1972 do roku 1991 byla ředitelkou Nové Akropolis ve Španělsku a během těchto let se kulturní aktivity Nové Akropolis rozšířily do více než třiceti měst tohoto státu. 
V této době rovněž podporovala pedagogickou a výzkumnou činnost v různých oblastech: 
•    Pro děti a dospívající: tábory, výlety, vyprávění příběhů, úvodní workshopy do filozofie jako nástroje výchovy atd. 
•    Medicína a celostní terapie s programy nepřetržitého vzdělávání a výzkumu pro lékaře, zdravotnický personál, terapeuty apod., se semináři o akupunktuře, laseroterapii, homeopatii, magnetoterapii, bioenergetice atd, pořádanými uznávanými odborníky. 
•    Sociální aktivity: dobrovolnické kurzy a dílny s aktivní účastí v ekologických programech, v oblasti sociální pomoci, pomoci v případě nehod a katastrof, v útulcích pro zvířata, to vše ve spolupráci s oficiálními organizacemi. 
A všechny tyto aktivity s národním i mezinárodním dosahem. 
Od roku 1975 do roku 1991 byla také koordinátorkou činnosti Nové Akropolis v rámci celé Evropy. V roce 1991, po smrti zakladatele Nové Akropolis, profesora Jorge Angela Livragy, byla zvolena mezinárodní prezidentkou této organizace, byla tedy pověřena vedením Nové Akropolis a koordinací její výchovné a vzdělávací činnosti ve všech státech světa, kde se tato asociace nachází. 

Publikace 
V časopisech a novinách publikovala množství článků na témata vztahující se k filozofii, hudbě, dějinám a kultuře všeobecně. 
V roce 1972 založila španělský časopis „Cuadernos de Cultura“, byla jeho šéfredaktorkou a publikovala v něm množství svých článků a tematických cyklů jako „Mezi námi“, „Na konci dne“, „Něco k vyprávění“ nebo „Zeptejme se“, věnovaných podpoře praktické aplikace filozofie v každodenním životě. 
Od roku 2000 je zároveň šéfredaktorkou kulturního časopisu „Sfinga“, který má mnoho čtenářů ve Španělsku i v latinskoamerických zemích. 

Vydané knihy a příručky: 
Napsala více než třicet knih a příruček o praktické filozofii, psychologii, dávných civilizacích, astrologii atd., z nichž uvádíme: 
•    Hry Mayi (Madrid, 1. vyd. 1980, 2. vyd. 1982) 
•    Dnes jsem viděla (Madrid, 1. vyd.) 
•    Řekli mi, že (Madrid, 1. vyd. 1984), vyšlo v češtině 
•    Každodenní hrdina (Madrid, 1. vyd. 1996, 2. vyd. 2002), vyšlo v češtině 
•    Láska platonická, láska sexuální (Lima, 1998) 
•    Proč věřit v reinkarnaci? (Lima, 1999) 
•    Důvod dívat se na život s optimismem (Lima, 1999) 
•    Umění volby (Lima, 2002) 
•    Metafyzická krása ženy (Lima, 2002), vyšlo v češtině 
•    Duše ženy (Madrid, 2002), vyšlo v češtině 
•    Svoboda a neúprosnost (Madrid, 2002) 
•    Charakter podle hvězd (Madrid, 2002), vyšlo v češtině 
•    Praktický esoterismus (Madrid, 2002) 
•    Život po smrti (Madrid, 2002) 
•    Filosofie pro život (Madrid, 2005), vyšlo v češtině  
•    Co děláme srdcem a myslí? (Madrid, 2005), vyšlo v češtině 
•    Jsem skutečně svobodný? (Lima, 2005) 
•    Myšlenky (Lima, 2007) 
Všechny tyto publikace vyšly ve španělštině a byly přeloženy například do francouzštiny, angličtiny, němčiny, turečtiny, chorvatštiny, ruštiny, češtiny, portugalštiny, řečtiny a dalších jazyků. 
Od roku 1995 řídí též vydávání Ročenky obsahující souhrn aktivit uskutečněných Novou Akropolis ve čtyřiceti osmi zemích, kde má zastoupení. Ročenka reflektuje konkrétní aktivity organizace a její účast na životě společnosti v oblasti kultury, ekologie, hudby, lékařství, bojových umění a sociální problematiky s duchem jednoty a rozmanitosti, který ji charakterizuje a pod jehož impulsem a na jehož naplňování pracuje už více než šedesát let. 
Ročenka aktivit se vydává ve španělštině a v angličtině a je k dispozici celosvětově jak jednotlivcům, tak i institucím. 

Uznání 
Za svou práci ředitelky Nové Akropolis obdržela v roce 1980 od Akademické Společnosti pro výchovu a podporu akreditované Francouzskou akademií Stříbrnou medaili za umění, vědu a literaturu. 

Rozhovor s Delií Steinberg Guzmán