Přejít k hlavnímu obsahu

symbolismus

Labyrint v psychologii a mytologii

Labyrint je starý symbol, který můžeme najít u starověkých civilizací od Mayů po antické Řecko nebo také ve středověkých katedrálách. Jeho význam se ale časem posunul. Zatímco dnes jej vnímáme spíše jako bludiště, z něhož je zapotřebí najít cestu ven, původně byl symbolem poznání sebe sama a nalezení vlastního středu.

Psychologie pohádek II.

Pokračování tématu prosincové přednášky Psychologie pohádek. Jaké symboly se nacházejí v pohádkách? Jaký výchovný vliv má jazyk těchto starých příběhů? Hledejme spolu poselství pro dětské duše, které může obohatit i náš svět dospělých.

Psychologie pohádek

Přednáška o symbolech, které se nacházejí v pohádkách a mají hluboké poselství pro dětskou duši (a nejen dětskou). V tomto předvánočním čase, kdy shlédneme mnoho pohádek, si řekneme něco o jazyce těchto starých příběhů a jejich výchovném vlivu.

Svět andělů

Božstva s charakteristikami andělů znaly nejrůznější kultury a lidé s nimi ve své víře i ve svých životech počítali. Podle nejrůznějších tradic mají charakter poslů, kteří umožňují spojení mezi světem velkých bohů a lidí a naopak.

Aztécký kalendář

Vynález kalendáře se připisuje tajemnému národu Olméků, který dle dnešních předpokladů žil v oblasti Střední Ameriky přibližně mezi lety 1500 a 1200 př. n. l. Aztékové jej pouze převzali a používali něco přes sto let. Základní vědomosti o kalendáři nám poskytuje archeologický nález známý jako Kámen Slunce. Je to kruhový monolit z bazaltu o průměru 3,6 m a hmotnosti kolem 25 tun, který byl nalezen při stavbě katedrály v Ciudad de México.