symbolismus

Aztécký kalendář

Vynález kalendáře se připisuje tajemnému národu Olméků, který dle dnešních předpokladů žil v oblasti Střední Ameriky přibližně mezi lety 1500 a 1200 př. n. l. Aztékové jej pouze převzali a používali něco přes sto let. Základní vědomosti o kalendáři nám poskytuje archeologický nález známý jako Kámen Slunce. Je to kruhový monolit z bazaltu o průměru 3,6 m a hmotnosti kolem 25 tun, který byl nalezen při stavbě katedrály v Ciudad de México.

Labyrint v psychologii a mytologii

Labyrint je starý symbol, který můžeme najít u starověkých civilizací od Mayů po antické Řecko nebo také ve středověkých katedrálách. Jeho význam se ale časem posunul. Zatímco dnes jej vnímáme spíše jako bludiště, z něhož je zapotřebí najít cestu ven, původně byl symbolem poznání sebe sama a nalezení vlastního středu.

Magie Egypta

Egypťané si nemysleli, že skutečnost je omezena pouze na to viditelné. Pro ně byla realita vždy na křižovatce mezi tím viditelným a tím neviditelným. Magii Egypta tak můžeme spatřovat ve schopnosti oba tyto světy propojit například v umění, vědě a uspořádání společnosti.

Perla

Perla – tento nepatrný klenot byl lidstvem dobýván od nepaměti. Jeho hodnota se však neměřila penězi, neboť zpravidla nesloužil jako obchodní artikl, ale byl považován za magický prostředek umožňující kontakt s neviditelnými a tajuplnými úrovněmi Universa a člověka.