Aby tvá duše rostla

Prof. Jorge Ángel Livraga

Aby tvá duše rostla
Aby tvá duše rostla

Neodvolávám se na tvého Božského Ducha, který, poněvadž je, nemůže růst, ani ubývat, zrodit se, ani zemřít, nýbrž na onu vyšší část v nás, kterou obvykle nazýváme Duše.
Všichni vědí, že například fyzické cvičení posiluje svaly a že se jakékoli učení musí opírat o vytrvalé opakování toho, v čem chceme růst, ať už jde o ovládání jazyka nebo o obsluhu jakéhokoli stroje.
Stejně tak, pokud chceš, aby tvá Duše rostla, musíš ji neúnavně cvičit každý den. K tomu však nejsou nezbytná zvláštní cvičení, nýbrž stačí správná pozornost, přirozeně usměrněná k tomu, co je duchovní. Když pozoruješ kůru stromů nebo listy rostlin, jak se otáčejí za světlem, pokus se vnímat, co se nachází v jejich nitru, co je pohonem a příčinou toho, co lze vidět na povrchu. Zvykni si vnímat Božské Ruce ve svém okolí tak, že budeš všechny věci studovat pečlivě, s čistotou a nevinností dítěte.
Zvykni si častěji se zastavit během dne, uprostřed své práce a shonu, aby ses alespoň několik minut věnoval pozorování. Udržuj své tělo v klidu a pohodlné pozici, aby tě nerušilo…, a pozoruj, naslouchej. Nepohybuj se, nedělej žádný hluk, dokonce ani svou myslí, a uvidíš, jak se ti odhalují věci skryté obyčejným smrtelníkům. A tyto věci nejsou na to, abys je rozhlašoval na všechny strany nebo se jimi chlubil, nýbrž aby sis uvědomil existenci myriád bytostí a také přirozenou harmonii, která vládne v Universu. Pokud to správně pochopíš, staneš se skromnějším a vnímavějším k věcem Ducha.
Aby tvá duše rostla, musíš ji nejprve začít vnímat a ještě předtím musíš, jak jen to lze, utišit hluk své osobnosti, neboť uprostřed hlasitého řevu jen stěží zaslechneš šepot mudrce.
Není třeba, aby ses stal asketou v jakémkoli smyslu (což by se ti ostatně mohlo zdát těžce dosažitelné), nýbrž abys jednoduše každé věci přidělil její opravdové místo a její skutečnou důležitost. Že musíš jíst? Jez tedy, ale nekochej se tím ani nevyhledávej pochoutky, které vedou k hltavosti. A takto jednej ve všem ostatním. Kontroluj svou představivost, neboť ona bahnu tohoto světa poskytuje zlatý lesk a žene tě k neustálému hledání pokladů, které se ti nakonec rozplynou v rukou.
Takové a tak jednoduché věci musíš uskutečňovat, aby tvá Duše rostla.

Článek vyšel v knize Veslovat proti proudu