Veslovat proti proudu

Kniha hlubokomyslných filozofických úvah osloví čtenáře, kteří se chtějí zamyslet nad současným světem a zároveň se ponořit do svého nitra. Všichni občas toužíme vyniknout, vystoupit z davu, postavit se zažitým zvykům, nesmyslným módám a masovosti, ale nevíme, jak to udělat, nebo se tohoto kroku obáváme. 
Profesor Livraga vnímá každého člověka jako jedinečnou bytost, která díky poznání sebe sama a odhalení svých latentních schopností může najít hluboký smysl svého života a realizovat své nejskrytější sny. 
V řádcích i mezi řádky knihy najdeme mnoho povzbuzení a příkladů toho, jak veslovat proti proudu. Být jiný, odlišný, vyžaduje odvahu. Nejde ovšem o odlišnost za každou cenu, o výraz vzdoru proti všem a všemu, ale o ušlechtilou touhu člověka přispět ke kráse a dobru tohoto světa. Takového hrdinu přirovnává autor symbolicky k obrazu lodi, která dokáže v případě potřeby plout i proti proudu, pokud tento unáší svět do bahnitých zátočin mrtvé vody. Loď vždy směřuje do čistých vod, které odrážejí třpyt slunce nebo hvězd nových příležitostí a velkých děl, nebo se vrací do bezpečných přístavů poznání a moudrosti, odkud čerpá inspiraci k dalším cestám.
 

Autor: 
Jorge Ángel Livraga
JORGE ANGEL LIVRAGA, autor knihy, který se narodil v roce 1930 v Buenos Aires, promoval z filozofie, historie a archeologie. V roce 1951 získal v Argentině Státní cenu za poezii, byl akademickým členem Filo-byzantské university, nositelem Kříže Paříže za vědy, umění a literaturu, čestným ředitelem archeologického muzea „Rodrigo Caro" ve Španělsku, což jsou jen některé tituly, jež vypovídají o jeho vědomostech a eklektickém zaměření. Byl zakladatelem Mezinárodní organizace NOVÁ AKROPOLIS a vedl ji až do své smrti v roce 1991. V rámci své rozsáhlé kulturní a humanistické činnosti napsal četné knihy, práce a eseje, měl mnoho přednášek a besed, stejně jako i velký počet kurzů po celém světě. Z množství jeho publikací vyšly v češtině Théby; Möassy, pes; Ankor, poslední princ z Atlantidy; Alchymista; Elementálové, duchové přírody. Všechna jeho díla byla kromě španělštiny vydána i v mnoha dalších jazycích, například v angličtině, němčině, italštině, francouzštině, řečtině, portugalštině, ruštině, chorvatštině, maďarštině aj.
Edice: 
Draci moudrosti
Rok vydání: 
2017
Počet stran: 
152
ISBN: 
978-80-86038-78-0
Cena: 
220 Kč