Rétorika

Praktická rétorika

• 4 x 1,5 hodiny přednášek a cvičení • Technika řeči, práce s emocemi • Neverbální komunikace • Trénink řečnických dovedností • S podporou města Hradec Králové. Ve spolupráci se Studijní vědeckou knihovnou.

Praktická rétorika

• 4 x 1,5 hodiny přednášek a cvičení • Technika řeči, práce s emocemi • Neverbální komunikace • Trénink řečnických dovedností • S podporou města Hradec Králové. Ve spolupráci se Studijní vědeckou knihovnou.

Praktická rétorika

• 3 × 3 hodiny přednášek a cvičení
• Technika řeči, práce s emocemi
• Neverbální komunikace
• Trénink řečnických dovedností
Kapacita kurzu je naplněna a není možné si již rezervovat místo.