Rétorika

Praktická rétorika

• 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení
• Technika řeči, práce s emocemi
• Neverbální komunikace
• Trénink řečnických dovedností
Kapacita kurzu je naplněna a není možné si již rezervovat místo.