Přejít k hlavnímu obsahu

Co jsem: tělo, mysl nebo duch?

Image
Tělo, mysl, duch

Café Symposion

Pro začátek je třeba si odpovědět na otázku, zda jsme pouze tělo a vše ostatní je pouhým projevem biochemických reakcí, nebo zda je vše trochu složitější. Je možné vnímat tělo, mysl a duch jednotlivě? Existuje duch jako část mě samotného, která přesahuje úroveň tohoto fyzického života? 
Pokud vnímáme, že součástí naší bytosti jsou všechny tyto části, je třeba je alespoň základním způsobem definovat a pochopit, jaké jsou vztahy mezi nimi a jakou roli v našem životě hrají. A poté je také dobré si uvědomit, jaká role jim náleží a tedy by ji měly hrát. Z toho také dále vyplyne, jaké jsou naše požadavky na tyto části nás samých, abychom co nejlépe využili jejich potenciál a možnosti, které nám nabízí. 
Ve skutečnosti právě toto poznání je smyslem výzvy „Poznej sebe sama“. Sokrates nás v ní mimo jiné upozorňuje na to, že lidé obvykle sami sebe neznají, že mínění o sobě samém bývá často iluzorní představou. A právě z tohoto omylu také často vyplývá nespokojenost, kterou v životě pociťujeme, neboť jestliže neznáme svou pravou přirozenost, nemůžeme s ní žít v souladu.
Pokud se tedy rozhodneme poznat sebe sama, brzy zjistíme, že vlastníme nástroje nejen k tomu, jak se poznávat, ale i jak se stávat stále více pánem. Podle mnoha moudrých lidí je právě toto klíčem k životu, který přináší štěstí, protože nás naplňuje.


Café Symposion je volné povídání si o zkušenostech na způsob Sokratovského dialogu, kdy můžeme obohatit sebe i ostatní.

Rezervace místa