Přejít k hlavnímu obsahu

Tao

Tao

On-line přednáška

Čtvrtek, 24. srpna 2023 od 19 hodin

Princip tao lze chápat jako velkou jednotu za všemi protiklady. Celý svět je utvářen dynamickou silou dvou protikladných principů, Číňany už od prehistorie nazývaných jang (kladný, mužský prvek) a jin (záporný, ženský prvek). Naše mysl pracuje téměř výhradně na základě této duality a díky uvědomění si jednoho principu poznává také princip druhý. Lze říci, že na tomto světě neexistuje nic, co by nemělo svůj protiklad, a pokud ho něco nemá, je to pro náš rozum těžko přijatelné. Příkladem je právě… tao.
Je velmi obtížné pochopit, co toto slovo označuje. Ani Lao-c’ nenabízí žádnou přesnou definici, neboť to asi ani není možné. Jakékoliv rozumové spekulace o tao jako o božství, absolutnu, prvotním principu apod. jsou jako chůze špatným směrem: čím rychleji kráčíme, tím více se vzdalujeme cíli. Tao je pro nás mystérium, jemuž se můžeme přibližovat pouze intuitivně.

„Tao, které lze postihnout slovy,
není věčné a neměnné tao;
jméno, které lze pojmenovat,
není věčné a neměnné jméno.
Bezejmenné je prapočátkem nebe a země.
Pojmenované je matkou všeho stvoření.“
Tao te ťing, 1. kapitola

Vstup volný

Odkaz na přednášku bude 24. srpna 2023 od 19 hodin k dispozici na našem kanálu na YouTube.

Pokud byste měli technické potíže, prosíme o komunikaci těmito cestami:

e-mail: prednasky@akropolis.cz
tel: 608 501 040
messenger FB Nová Akropolis Česká republika