Čína

I-Ťing

Starý čínský text nám prostřednictvím 64 hexagramů (obrazců ze šesti čar) přibližuje principy člověka, přírody a jejich prolínání. Dnes nás může inspirovat a pomoci pochopit moudrost vycházející z konfuciánské i taoistické tradice.

Lao-c´ a Konfucius

Tito dva velikáni dali myšlení staré Číny směr, který zahrnoval vzájemný soulad mezi lidmi a také vnitřní soulad v člověku samotném. Základem jejich učení bylo Tao neboli Cesta. Žít v jednotě s Tao znamená poznat Tao, a poznat ho znamená žít v něm.

I-ťing, moudrost a věštění

I-ťing je znám jako Kniha proměn či Kniha transformací. Velká část znaků knihy I-ťing má původ v intuici lidské, náboženské i té nejvyšší, mystické. A tato intuice nemůže být racionalizována. – I-ťing je živou bytostí plnou mystérií, která se při jeho studiu postupně odhalují, i když z mnoha jiných aspektů zůstává rozhodně zahalený, utajený.