Symbolismus vejce


Symbolismus vejce

Vejce nesoucí v sobě zárodek, z něhož vzejde veškerá manifestace, je univerzálním symbolem. Představa o zrození univerza z vejce je společná téměř všem starověkým civilizacím.
Například Pradžápati, prvotní člověk, se rodí z vejce. Kosmické vejce zrozené z prvotních vod se často dělí na dvě poloviny, aby dalo vznik Nebi a Zemi: to je oboupohlavnost hermafrodita. Také hinduistická brahmánda nebo Dioskurové.
Vejce představuje prvotní realitu obsahující zárodky mnoha rozmanitých bytostí. Podle Egypťanů se vynoří působením demiurga, Nuna, personifikace prvotního Oceánu; bůh se objevuje, aby uspořádal chaos a dal impuls ke zrození rozličných bytostí. Bůh Khnum, zrozený z tohoto oceánu a z prvotního vejce bude zároveň vytvářet vejce neboli zárodky života. Ve starodávném Egyptě existovaly různé kosmogonie; podle verze pocházející z města Hermopolis je prvotním vejcem Kerehet, strážce životní síly lidstva.
V Indii se podle Upanišad vejce rodí z ne-bytí a plodí tyto prvky: dvě poloviny skořápky, jednu ze zlata a druhou ze stříbra, z nichž se zrodí nebe a země. Z vnější blány vznikají hory, z vnitřní blány oblaka, z žilek řeky a z tekutiny oceány.
Podle tibetské tradice je vejce na počátku dlouhého rodokmene předků. V čínské tradici, před tím, než bylo nebe odděleno od země, měl chaos podobu slepičího vejce. Po 18 000 letech, což je číslo symbolizující neurčitý počet, se vejce otevírá: těžké prvky utváří zemi (jin) a lehké nebe (jang). V inckém chrámu Coricancha se jako hlavní prvek výzdoby nachází zlatá deska vejčitého tvaru se Sluncem a Měsícem po stranách, která symbolizuje nejvyššího boha Virakoču.
Vejce často představuje tvůrčí sílu světa.
Potvrzuje a slibuje vzkříšení jako návrat. V hrobech v Boiótii byly objeveny sošky Dionýsa s vejcem v ruce. Orfická pravidla zakazovala vejce jíst; obětovala se mrtvým jako potrava a jako záruka znovuzrození.
Vejce je také spjato se symbolickými kvalitami klidu, jako je domov, hnízdo, mušle nebo mateřské lůno.
Je také spojováno s ideou zárodku duchovního života, což odkazuje na alchymistickou tradici filozofického vejce.