Přejít k hlavnímu obsahu

Symbolismus opice

Symbolismus opice

Opice se objevuje v různých kulturách a civilizacích, ať už jako symbol či hrdina řady vyprávění, mýtů a příběhů.
V Egyptě nese její podobu bůh Thovt, který patří mezi lunární božstva a je ztělesněním vědění. Říká se mu proto Otec moudrosti či písma a všeobecně kultury, je tvůrcem všech věd. Byl ochráncem vzdělávací části iniciačních chrámů, míst, kde se připravovali kandidáti na zasvěcení. Byl pánem mlčení, tajemna, ticha a tajemství, neboť o iniciačních znalostech se nemluví. Říká se, že když lidé zapomněli číst v přírodě, Thovt jim přinesl písmo. Vypráví se, že byl prvním z Velkých mágů a že se jeho jméno stalo generickým pro všechny mudrce v Egyptě. Byl zobrazován jako člověk s hlavou ibise nebo jako pavián, ale nikdy jako člověk s hlavou paviána. Další z jeho podob je opice se psí hlavou, kde pes symbolizuje věrnost.
V Egyptě se zpodobnění opice objevuje také u jednoho ze čtyř Horových synů, kteří jako hlídači světových stran střežili v mastabách čtyři kanopy, tedy nádoby, jež obsahovaly vnitřnosti zesnulých:
Amset – s lidskou hlavou, s Isis střeží játra; 
Hapi – s hlavou paviána, s Nefthis střeží plíce;
Duamutef – s hlavou šakala, s Neit střeží žaludek;
Kebehsenuf – se sokolí hlavou, se Selket střeží střeva.
Se smrtí souvisí rovněž již zmíněný Thovt, který je přítomen u takzvaného Vážení duše, aby zaznamenal a připomněl každé nespravedlivé jednání, kterého se zemřelý člověk kdy dopustil, a také všechny dobré činy, které by mohly vyvážit to špatné.
U afrických kmenů existuje řada mýtů, v nichž jsou lidé, kteří nectí bohy nebo se špatně chovají, za trest proměněni v opice.
Ve známém indickém eposu Rámájana opičí bůh Hanuman představuje naprostou oddanost svému pánu Rámovi. V mýtu je psáno, že když byli Ráma s Lakšmí v bitvě zraněni a potřebovali léčivé byliny, Hanuman je šel natrhat na vysokou horu. Nemohl však žádné najít, a proto utrhl a přinesl celý vrchol hory. Hanuman, opičí bůh, je v hinduismu příznivý, ochranný duch.
V Číně se opice stala jedním ze znamení zvěrokruhu. Tradice vychází z legendy o Buddhovi, který se chystal opustit Zemi. Přišlo se s ním rozloučit pouze dvanáct zvířat, a za odměnu byla po nich pojmenována znamení horoskopu. Pořadí, v jakém přicházela, bylo zachováno v posloupnosti zvěrokruhu. Devátá v pořadí se dostavila právě opice. Představuje sklony k lehkovážnosti, posmívání a nemístným žertům, ale umí být také velmi srdečná, citlivá a empatická. Je rovněž šikovná a kreativní. Jako u každého znamení záleží jen na člověku, které z těchto jejích vlastností upřednostní.
Renata Svobodová