Přejít k hlavnímu obsahu

Svět andělů

Svět andělů

On-line přednáška

Úterý, 17. října 2023 od 19 hodin

Andělé jsou považováni za neviditelné posly, obyvatele Nebe, bytosti světla a symboly toho zářivého, stejně tak i ohně a bojovné síly. Též ve fantazii člověka jsou andělé vždy přítomným symbolem. Téměř všechny civilizace zanechaly zmínky o existenci těchto blahodárných duchovních bytostí, které v rámci svého postavení v nebeské hierarchii často spolupracují se samotným Stvořitelem. Andělé jsou také zprostředkovateli a posly univerzálních zákonů a legendy je popisují jako inspirující okřídlené posly Nebe, kteří člověku přinášejí vždy dobré zprávy.
Společně si představíme tyto záhadné bytosti v různých tradicích a objevíme je i v neoplatonské filozofii. Jeden z pozdních neoplatoniků, Dionysios Areopagita (5. – 6. stol. n. l.) popisuje ve svém díle „O nebeské hierarchii“ anděly jako bytosti čistě nemateriální a duchovní podstaty, jako bytosti mezi člověkem a bohem. Považuje též rozjímání (kontemplaci) o těchto bytostech za důležitou průpravu pro rozvoj filozofického myšlení a mystiky.
Na závěr také krátce a jasně předestřeme způsob, jak je možné s andělskými bytostmi a andělskými principy navázat kontakt.

Vstup volný

Odkaz na přednášku bude 17. října 2023 od 19 hodin k dispozici na našem kanálu na YouTube.

Pokud byste měli technické potíže, prosíme o komunikaci těmito cestami:

e-mail: prednasky@akropolis.cz
tel: 608 501 040
messenger FB Nová Akropolis Česká republika