Stalo se

Prezentace aktivit Nové Akropolis v Ústí nad Labem

20. září 2016 proběhla na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem prezentace aktivit Nové Akropolis.