Stalo se

Malování na hedvábí v Olomouci

Ve čtvrtek 19. července 2017 uspořádala Nová Akropolis v Olomouci kurz ručního malování na hedvábí.

Kurz vázání knih v Olomouci

Ve čtvrtek 29. června 2017 se v Olomouci sešli milovníci starých řemesel na knihovnické dílně. Vyzkoušeli si vázání deníčků, výrobu desek a zlatoražbu okrasných ornamentů na plátno.

Kurz dobrovolnictví

V neděli 26. března 2017 proběhl v rámci Kurzu dobrovolnictví nácvik práce s mapou a vysílačkou v Milíčovském lese v Praze. Dobrovolníci se učili pracovat v týmu. Jarní slunce jim pomohlo vytvořit veselou a přátelskou atmosféru.

Indický večer

V úterý 21. února 2017 uspořádala Nová Akropolis v Praze pro své členy a přátele ´Indický večer´.Indická kultura byla představena prostřednictvím slajdů, výtvarného umění, divadla i kuchyně.

Soutěž Nebojme se myslet!

V únoru 2017 pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci soutěž "Nebojme se myslet!"

Veselé opakování kurzu filozofie v Liberci

26. ledna 2017 proběhlo v Liberci veselé opakování kurzu filozofie. Účastníci zjistili, že filozofická témata mohou být velmi přitažlivá a velmi praktická. 26. ledna 2017 proběhlo v Liberci veselé opakování kurzu filozofie. Účastníci zjistili, že filozofická témata mohou být velmi přitažlivá a velmi praktická. 26. ledna 2017 proběhlo v Liberci veselé opakování kurzu filozofie. Účastníci zjistili, že filozofická témata mohou být velmi přitažlivá a velmi praktická.

Noc divadel v Praze

V sobotu 19. listopadu 2016 uspořádala Nová Akropolis u příležitosti Noci divadel divadelní dílnu a představení. Divadelní dílna se věnovala práci s dechem a hlasem, artikulaci a výslovnosti, umění gest a mimiky, práci s emocemi a vzájemné spolupráci. Závěrečným cvičením pak byla realizace krátké divadelní scénky.Divadelní představení ´Mýtus o jeskyni´ bylo inspirováno podobenstvím řeckého filozofa Platóna.

Školení první pomoci pro SOS dětské vesničky

V sobotu 19. listopadu 2016 uspořádala Nová Akropolis školení první pomoci pro SOS dětské vesničky. Školení bylo zaměřeno na první pomoc dětem, což rodiče velmi uvítali.

Noc divadel v Brně

Součástí programu, který realizovala v sobotu 19. listopadu 2016 brněnská pobočka Nové Akropolis v rámci aktivit uspořádaných u příležitosti Evropské noci divadel, proběhlo i krátké divadelní představení ´Mýtus o jeskyni´. Herci se inspirovali krásným prvorepublikovým překladem Františka Novotného a z Platonova dialogu ´Ústava´ vybrali pasáže popisující podobenství o jeskyni. Představení předložilo divákům stále aktuální otázky, kterými se zabýval i velký filozof Platon. Jsme opravdu připoutaní...

Ekologická výchova pro základní školu v Brně-Chrlicích

Vyučující ze Základní školy v Brně-Chrlicích oslovili Novou Akropolis se zájmem o program určený k podpoře ekologické výchovy dětí. Program byl realizován v pátek 18. listopadu 2016 ve dvou třídách. Žáci nejprve shlédli krátkou pohádku ´O nenasytném drakovi a špinavém království´, díky níž se zábavnou formou naučili, jaké barvy mají kontejnery na papír, plast a sklo. Dále museli sami správně vytřídit část odpadků do připravených různobarevných tašek. V naučné části odpovídali na otázky týkající...

Výstava Aniho papyrus v Národní technické knihovně v Praze

V úterý 15. listopadu 2016 proběhla vernisáž výstavy Aniho papyrus v Národní technické knihovně na Praze 6.Výstava představuje model jednoho z nejznámějších egyptských papyrů, kterým je Aniho papyrus o délce 31 m.Model papyru vytvořil pan Slavko Kroča, jehož cílem bylo přiblížit člověku krásu a hluboký symbolismus starého Egypta.

Přednáška ´Egyptská kniha mrtvých´ v Moravské zemské knihovně v Brně

V konferenčním sále Moravské zemské knihovny v Brně proběhla v úterý 8. listopadu 2016 unikátní přednáška nazvaná ´Egyptská kniha mrtvých´. Její výjimečnost spočívala v tom, že si posluchači mohli na místě prohlédnout 31 metrů dlouhý model jednoho z nejznámějších papyrů, kterým je Aniho papyrus obsahující i proslulé ´Vážení Duše´, jež je součástí tzv. Egyptské knihy mrtvých. Originál tohoto papyru se nachází v Britském muzeu v Londýně a ani na tomto místě jej není možné spatřit v celé jeho...