Praktická rétorika - předběžná rezervace


Trochu teorie ...
Trochu teorie ...

... a hodně praxe
... a hodně praxe

• 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení

Obsah kurzu:

• Tradiční pojetí rétoriky
• Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace
• Autentický hlas
• Práce s emocemi
• Neverbální komunikace
• Tvorba a skladba projevu
• Praktické rady
• Trénink řečnických dovedností

Komu je kurz určen:

Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

Během praktických cvičení se naučíte:

• Jak působit slovem
• Jak pracovat s dechem
• Jak správně artikulovat
• Jak správně vyslovovat
• Jak ovládnout řeč těla
• Jak zvládnout trému a další překážky
• Jak se správně připravit
• Jak vyčerpat téma a ne posluchače
• Jak být sám sebou

Délka trvání:

Celkový počet výukových hodin: 8
(4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)

Pro zájemce je připraven i pokračovací kurz Praktická rétorika II.
(8 výukových hodin, cena stejná jako u kurzu I.)
 

Přihláška:

K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář.
Na základě Vašeho požadavku Vám rezervujeme místo.
Jakmile se kurz naplní, budeme Vás informovat prostřednictvím mailu.
Termín kurzu se budeme snažit stanovit s ohledem na možnosti účastníků.
Do přihlášky můžete poznamenat, který den v týdnu a hodina by Vám nejlépe vyhovoval. 
Maximální počet účastníků v kurzu je 5 osob.

 

Souhlasím, aby Nová Akropolis z.s. používala mé osobní údaje pro účely zasílání informací o jejích aktivitách, kurzech a k akademickým účelům. Sdružení se zavazuje nepoužívat tyto údaje ke komerčním účelům a nepředávat je dalším institucím (zásady ochrany osobních údajů).