Dobrovolnictví

Dobrovolnictví Nové Akropolis je praktický způsob, jak žít aktivně a jak podporovat skutečnou kulturu, založenou nikoli na mnoha slovech, nýbrž na hodnotách, které jsou základem každé civilizace. To je motor, který pohání jednání každého dobrovolníka, aby aktivně v životě uplatňoval vlastní zásady tím, že je k dispozici na místech, kde je to zapotřebí. Být dobrovolníkem je závazkem k sobě samému i k ostatním. Je to důvod, proč něco dělat a proč chtít, aby to bylo užitečné.
Dobrovolnictví znamená sloužit ostatním lidem i životnímu prostředí, je přirozeným projevem ducha Jednoty života. V praxi se projevuje hodnotami jako je altruismus, závazek a společné dobro. Proto je zapotřebí filozofické zkoumání, které nám umožňuje dotknout se velkých nadčasových a univerzálních hodnot.

Dobrovolnictví lze považovat za skutečnou podporu jednotlivců, institucí a společnosti jako celku, a proto vyžaduje přípravu a dobré uspořádání lidí i prostředků, s nimiž pracuje. Dobrovolnictví chápané jako náhodné uskupení jednotlivců nemá takový účinek a někdy se může stát i nebezpečným. Pokud je pravdou, že dobrá vůle a dobré úmysly jsou skvělým začátkem, pak je též pravdou, že pouze to nestačí, když je třeba zasáhnout účinně a někdy i v situacích, kdy může být ohroženo zdraví či dokonce život.

Opravdové a důsledné dobrovolnictví musí být svými principy upřímně spojeno s vůlí a touhou přispět ke zlepšení světa kolem nás a k ochraně těch, kteří trpí, ale též s technickými znalostmi, díky nimž je schopno uskutečnit své cíle.
Aby jich bylo možné dosáhnout co nejlépe, účastní se dobrovolníci Nové Akropolis konkrétních teoretických a praktických kurzů, které jim poskytují technické znalosti a zároveň prohlubují smysl pro jednání ve službě ostatním.

Dobrovolnictví se Nová Akropolis věnuje ve třech oblastech:

• Ekologie
• Solidarita
• Civilní ochrana

Kurzy dobrovolnictví

Od února 2017 zahájila Nová Akropolis v České republice nový praktický a vzdělávací program: KURZ DOBROVOLNICTVÍ. Trvá 15 týdnů a zahrnuje jak technické dovednosti, tak i filozofická témata týkající se jednotlivce a společnosti, protože filozofie a dobrovolnictví jsou dvě strany jedné mince…
Na základě našich zkušeností z více než 60 zemí je tento kurz vhodný pro každého zájemce o dobrovolnictví a zejména pro ty, kteří chtějí změnit svět tím, že nabídnou to nejlepší ze sebe.

Délka kurzu:
• 30 výukových hodin (15 bloků přednášek a praktických cvičení po 2 výukových hodinách týdně, každá v délce trvání 45 minut)
• 4 praktická cvičení v přírodě

Obsah kurzu:
Teoretická témata
• Etika a dobrovolnictví
• Ekologie vnitřní a vnější
• Organizace a řízení času
• Individuum – společnost – stát
• Solidarita a základní prvky civilizace
• Hodnoty soužití a práce v týmu
• …

Praktická témata
• Civilní ochrana a první pomoc
• Integrovaný záchranný systém
• Orientace a práce s mapou
• Lana a uzly
• Požární prevence
• Efektivní komunikace (využití vysílačky)
• Praktická cvičení z psychologie
• …

Přihláška:

K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář. Obratem vám zašleme pokyny k platbě.
Přihláška je považována za závaznou v okamžiku připsání platby na náš účet.
 

Cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč) - včetně DPH