Filozofie pro život


Filozofie pro život
Filozofie pro život

Světový den filozofie vyhlašuje UNESCO již od roku 2002 jako připomínku přínosu filozofie pro lidský život. Nová Akropolis se k oslavám tohoto dne již tradičně připojuje a tento rok připravila prezentaci nově vydané knihy Filozofie pro život od prof. Delie S. Guzmán.
Kniha obsahuje sbírku krátkých, jednoduše formulovaných avšak velmi hlubokých úvah na témata, která se dotýkají každého z nás a kterými se zabývali velcí filozofové všech dob i národů.  Nadčasové myšlenky o hledání štěstí, svobody, smyslu života a mnohé další jsou zde pojaty tak, aby pro čtenáře nebyly pouhou teorií, ale našly  konkrétní uplatnění v každodenním životě. Prakticky pojatá filozofie pomáhá v životě najít správný směr, zachovat si nadhled v obtížných situacích, lépe porozumět sám sobě i lidem kolem nás.

Slovy prof. Delie S. Guzmán:
„Studujeme filozofii, abychom mohli hledat moudrost, která nám chybí. Abychom pomalu odhalovali zákony, jež řídí život, a tudíž i nás samotné. Abychom se naučili ovládat svou osobnost a učinili ji harmoničtější a abychom ostatním mohli nabídnout výsledek našich zkušeností (…)  Abychom se aktivně podíleli na dějinách a nenechali čas plynout v prázdném bědování. Abychom probudili spící pocit lidské solidarity a na všechny se dívali jako na bytosti důstojné našeho pochopení. “

 
Podrobnosti o přednášce v jednotlivých městech naleznete na odkazech:
BrnoHradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Zlín.
 
Rezervace místa na přednášce