Přejít k hlavnímu obsahu

Přechodové rituály

Přechodové rituály

Přednáška

M. Eliade řekl: „Mystérium zasvěcení zasvěcovanému pozvolna odkrývá skutečné rozměry života, přivádí ho k posvátnému, nutí ho, aby převzal lidskou odpovědnost.“ (Mýty, sny a mystéria)
Tradice různých národů zahrnují tzv. přechodové rituály (jakási malá „zasvěcení“), týkající se jak jednotlivců, tak celé společnosti – obvykle v souvislosti s rytmy přírody. Dnešní zrychlená doba nám dovoluje zastavit se jen velmi těžko. Je ale třeba uvědomit si svoji proměnu v životě a prožít ji v souvislosti s různými životními etapami a cykly. Vstup do nové etapy života nemusí souviset pouze s věkem, dospělostí, svatbou a jinými známými životními „předěly“. Všechny přechodové rituály – u mužů i u žen – mají společné rysy, oddělení od původního světa, překonání se, utrpení, smrt a vzkříšení – mystérium duchovní obrody, setkání s posvátným, uvědomění si své nesmrtelnosti. Je to způsob, jak se člověk stává odpovědný za svůj život, odpovědný i vůči ostatním lidem a světu, protože už... ví. Již není nevědomý a nemůže tedy tak ani jednat.
 
Podrobnosti o přednášce v jednotlivých městech naleznete na odkazech:
BrnoHradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Zlín.
 
Rezervace místa na přednášce