Oficiální oznámení Mezinárodní organizace Nová Akropolis (OINA)

Tváří v tvář utrpení, které zažívá národ Ukrajiny, chce Mezinárodní organizace Nová Akropolis vyjádřit svou podporu a solidaritu jménem tisíců svých členů ve více než padesáti státech na pěti kontinentech. OINA odsuzuje veškeré ozbrojené akce a zastává mírové řešení konfliktů.
„Naše principy ve prospěch sjednocení lidí a národů, bez ohledu na rozdíly, které charakterizují náboženské, kulturní a politické systémy, platí nyní více než kdy jindy,“ prohlásil mezinárodní prezident Carlos Adelantado. A zdůraznil závazek Nové Akropolis sjednotit úsilí svých členů, s cílem podpořit a pomoci těm, kdo trpí následky války mezi sousedními zeměmi, zejména bezbranným civilistům.
V tomto smyslu dobrovolníci OINA ze svých sídel po celém světě spolupracují s mnoha humanitárními organizacemi, aby co nejvíce zmírnili krutou situaci, která již nyní postihuje tisíce a tisíce uprchlíků, většinou malých dětí nebo lidí v pokročilém věku. Neboť, jak prohlásil generální tajemník Organizace spojených národů, „nevinní lidé jsou těmi, kteří ve válkách platí nejvyšší cenu“.
Nová Akropolis doufá, že se tento konflikt vyřeší co nejdříve, a přeje si, aby byl brzy nastolen mír.