Přejít k hlavnímu obsahu

Odvaha vybrat si: Poučení z „Matrixu“

Image
Odvaha vybrat si

Café Symposion

Café Symposion je volné povídání si o zkušenostech na způsob sokratovského dialogu, kdy můžeme obohatit sebe i ostatní. Tentokrát se budeme věnovat nadčasovému tématu Platonova podobenství o jeskyni, které je v moderní formě ztvárněno ve filmu Matrix. Oboje ukazuje rozdílné světy, jeden iluzorní, zdánlivě krásný, pohodlný, v němž není třeba se o cokoli snažit. A druhý skutečný, pravdivý. Dosáhnout toho pravdivého však vyžaduje velké úsilí, a především odvahu.
Základní myšlenka obou příběhů je právě v tom, zda si dokážeme správně zvolit. Co si zvolíme? Pohodlný a pasivní život v iluzorním světě? Nebo pravdu a skutečnost, která je však zpočátku neznámá a pro jejíž dosažení je třeba vyvinout úsilí?
K této volbě je zapotřebí odvaha. Odvaha vyjít ven z „jeskyně“ do skutečného světa pravdy. Zdánlivě přicházíme o naše pohodlí, avšak získáváme mnohem více. Stíny (neskutečné umělé systémy) nad námi postupně ztrácejí moc, neboť nad nevědomostí zvítězila moudrost.


Rezervace místa