Přejít k hlavnímu obsahu

O platonické lásce

O platonické lásce

Café Symposion

Láska je mocná síla, která z velké části řídí naše životy. Všichni ji známe a prožíváme a všem přináší krásné i smutné okamžiky v životě.
Jakou roli však v našem životě hraje tzv. „platonická láska“? Tento pojem je definovaný jako silný citový vztah bez fyzického naplnění. Většinou ji považujeme za něco nedůležitého a bezvýznamného. Přesto může mít tento vztah velmi dlouhé trvání a také zásadní vliv na náš život, protože téměř neustále někoho nebo něco milujeme.
Toto slovní spojení vytvořil renesanční filozof Marcilio Ficino a pojmenoval ho podle svého oblíbence Platona, jednoho z největších filozofů antiky. Ficino tuto platonickou lásku popisoval jako vztah k tomu, co je věčné a trvalé, k trvalým hodnotám a věcem, které nejsou fyzické. A snad proto tento druh lásky získal zabarvení něčeho nekonkrétního a nefyzického.
Zamyslíme se tedy společně, co v životě lidí platonická láska znamená. Podíváme se na různé mytologické souvislosti, které ji popisují, aby byla pro nás pochopitelnější. A snad nás to přiblíží podstatě lásky. Pokud ji budeme lépe chápat, budeme ji také umět lépe praktikovat v životě a možná objevíme novou formu štěstí.
 
Café Symposion je volné povídání si o zkušenostech na způsob Sokratovského dialogu, kdy můžeme obohatit sebe i ostatní.

Rezervace místa