Přejít k hlavnímu obsahu

Nová Akropolis

Akropolis v Athénách

Symbolismus jména
Akropolis ve starobylém Řecku označovala nejvyšší část města. Tam se navazovalo spojení mezi viditelným a neviditelným. Jedná se o symbolické místo pro naši imaginaci, která nás nabádá, abychom vystoupili do toho, co je v nás nejvyšší. Věříme, že současný svět potřebuje nové akropolis, nikoli postavené z kamene, nýbrž z lidí, vztyčené v srdcích našich měst, abychom vnitřně rostli a obnovili hlubokomyslná pouta s ostatními a s přírodou.

Struktura a fungování
Nová Akropolis je mezinárodní nevýdělečnou organizací.
Je zapsaná do Mezinárodního rejstříku asociací (Moniteur č. 48 z 9. března 1990, str. 4489).
Její struktura zaručuje respektování rozdílnosti, autonomie a iniciativy každého z jejích účastníků.
Její působení umožňuje, aby se činnost rozvíjela nezávisle na politických, náboženských nebo finančních zájmech.
Každá členská asociace se zodpovídá úřadům vlastního státu a dodržuje mezinárodní předpisy v záležitostech asociace.
Podle svých stanov se skládá Představenstvo Mezinárodní organizace z představitelů každé z členských Asociací. 
Z jejich nejkvalifikovanějších členů jsou zvoleni ti, kteří tvoří výkonnou radu, která se pravidelně obnovuje a je pověřena koordinací a uskutečněním usnesení stanovených na každém ročním Shromáždění Sněmu.
Mezinárodní organizaci předsedá Delia Steinberg Guzmán.
V současné době Nová Akropolis existuje v 60 státech pěti kontinentů.

Financování
Nová Akropolis nemá centrální hospodářství, ale provádí pravidelný audit a své finanční příjmy a udržování opírá o čtyři základní sloupy: 
- Kurzy vzdělávání a prodej kulturních výrobků vyrobených v jejích sídlech.
- Všichni členové přispívají měsíčně členským poplatkem, což jim dává právo účastnit se všech aktivit a mít přístup do mezinárodní sítě sídel OINA.
- Podpora dobrovolnické práce v kombinaci s malým, avšak účinným administrativním personálem.
- Podpora a patronát soukromých podniků a dalších institucí.
Tyto příjmy jsou určené jednak na projekty a jednak na údržbu sídel, nutné platby a reklamu.
 

Nová Akropolis působí v 60 státech světa - fotografie z mezinárodního kongresu

1957 - 2017 Oslava našeho působení v šesti desetiletích
Programy OINA změnily život tisíce lidem. Mezi své největší úspěchy OINA počítá:
- Vedení globálních kampaní na podporu srovnávací filozofie a kultury, aby zabránila netoleranci, netečnosti a nevědomosti. Tyto kampaně pomohly každý rok více než 200 000 osobám, zvláště mladým. 
- Globální zapojení více než 40 000 osob v průměru do dobrovolnictví, aby se staly aktivními občany své společnosti.
- Zaškolení stovek školitelů a sociálních pracovníků, aby byla umožňěna místní kontinuita a udržování našich programů ve více než 400 městech celého světa.
Našimi programy jsme aktivně přispěli ke 4. bodu z Cílů udržitelného rozvoje, obzvlášť k cílům spojeným s nabízením teoretických a praktických vědomostí nezbytných pro rozvoj. Mimo jiné tak činíme prostřednictvím podpory životního stylu, ochrany lidských práv, rovnosti pohlaví, podporování kultury míru a ne násilí, světového občanství a hodnoty kulturní rozdílnosti a přispívání kultuře, aby se rozvíjela.
OINA je financována dobrovolnými příspěvky jednotlivců, firem a některých místních vlád a kromě toho ze všech sociálních iniciativ, které podporuje. 

46 271 dobrovolníků se našich programů účastnilo
1 000 493 partnerů a lidí mělo z našich aktivit prospěch
3576 dobrovolných projektů
956 340 hodin vzdělávání
4 075 071 hodin dobrovolnických prací