Mezinárodní den Matky Země

V roce 2021 se Nová Akropolis poprvé celosvětově připojila k této iniciativě OSN. Předseda Valného shromáždění Miguel d'Escoto Brockmann při příležitosti vyhlášení tohoto pro celé lidstvo významného dne prohlásil: „Mezinárodní den Matky Země propaguje pohled na Zemi jako na entitu, která udržuje vše živé v přírodě. Základní myšlenkou tohoto dne je ‚inkluze‘, tj. podpora vnímání společné odpovědnosti za obnovení našeho narušeného vztahu k přírodě.“
Základní principy Nové Akropolis i její více jak šedesátileté konkrétní působení ve světě úzce souvisí s duchem myšlenky o udržitelném rozvoji a s vizí zdravého prostředí pro budoucí generace. Tyto principy mají za cíl podporovat univerzální bratrství, znalost kulturního prostředí i současných společenských podmínek, stejně jako rozvoj jednotlivců založený i na respektu k přírodním zákonům a na praktikování základních lidských hodnot v životě.
Člověk si je velmi dobře vědom svého vlivu na přírodu, je však třeba, aby pochopil, že se může stát i činitelem pozitivní změny. Svým příkladem, svým životem.
Všechna naše sdružení po celém světě organizují v tomto období aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o vztahu člověka s přírodou, na nápravu či zlepšování podmínek pro možnou rovnováhu mezi námi lidmi a planetou Zemí, kterou společně obýváme. Také v České republice pořádáme množství aktivit, na které vás srdečně zveme:
 


Sedm zákonů přírody
Sedm zákonů přírody

Sedm zákonů přírody
Přednášky v sedmi městech
Dle starých učení je univerzum řízeno sedmi zákony přírody, které se projevují na všech úrovních – v tom viditelném, v emocích či myšlenkách i ve světě ducha. Znalostí těchto zákonů dokážeme tyto úrovně lépe chápat a kontrolovat.


Zázračná planeta Země
Zázračná planeta Země

Zázračná planeta Země
Café Symposion, Praha, úterý, 18. dubna 2023 v 19 h
Jaké jsou charakteristiky živé bytosti? Mohou být součástí živé bytosti i jiné živé bytosti? Jaká existují propojení, vztahy a regulace? Kde vzniká odpovědnost? Jak ověřit teoretické ideje v praxi?


Procházka s lesníkem o lese v lese
Procházka s lesníkem o lese v lese

Procházka s lesníkem o lese v lese
Zlín, středa, 19. dubna 2023 v 18 h
Poznejte les z pohledu lesnického, laického i filozofického. V rámci krátké procházky v lesích kolem Zlína si zodpovíme různé otázky. Například proč se les často používá jako příměr k lidské společnosti. Budeme si všímat detailů, které nám pomohou v krajině vidět víc, než je běžné. 
 


Malá víla a její dobrodružství
Malá víla a její dobrodružství

Malá víla a její dobrodružství
Plzeň, neděle, 23. dubna 2023 v 15 h
Divadlo pro děti: Jak víly přivítaly tanečkem u půlnočního paloučku Jaro
Divadelní představení pro děti, které je vtáhne do světa obyvatel lesního království a jejich péče o přírodu. Každé představení je spojeno s programem zaměřeným na ekologickou výchovu.


Slet čarodějnic na Biřičce
Slet čarodějnic na Biřičce

Slet čarodějnic na Biřičce
Dětské zábavné odpoledne, Hradec Králové, neděle, 30. dubna 2023 od 13 do 19 h
Nová Akropolis Vás zve na dětské zábavné odpoledne v čarodějnických kostýmech: Slet čarodějnic u rybníka Biřička. Akce je pořádána již šestým rokem ve spolupráci s Komisí místní samosprávy Nový Hradec Králové.
Charakter dětského dne je nekomerční, akce je nezisková a je realizována na bázi dobrovolnictví.
 


Ekologické akce
Ekologické akce

Ekologické akce
V dubnu a květnu plánujeme uspořádat ekologické akce:

Brno, Ukliďme Žabiny, sobota, 22. dubna od 10 h
Hradec Králové, Ukliďme okolí rybníka Biřička, podnělí, 1. května od 10 h
Ostrava, Ukliďme lesík Vizina, sobota, 22. dubna od 10 h
Plzeň, Ukliďme břehy řeky Radbuzy, sobota, 22. dubna od 13 h
Praha, Ekologická akce k Mezinárodnímu dni Matky Země, sobota, 22. dubna od 13 h
Zlín, Den pro les a Matku Zemi, sobota, 22. dubna od 9 h