Kurz srovnávací filozofie a psychologie Východu a Západu

PRVNÍ MODUL

ČLOVĚK SÁM SE SEBOU – ZÁHADA ŽIVOTA
Člověk tváří v tvář životním otázkám • Harmonie mysli a srdce • Základy univerzální etiky • Pojetí etiky a morálky • Vnímání Řádu a Harmonie univerza • Evoluce • Viditelné a neviditelné
světy • Úrovně a dimenze univerza

ČLOVĚK A JEHO PŘIROZENOST
Mikrokosmos a makrokosmos • Jemné dimenze člověka: hlubší vnitřní úrovně • Poznej sebe sama a vybuduj svou vlastní osobnost

TISÍCILETÁ INDIE
Mysticko-esoterická poema Bhagavadgíta: probuzení vědomí a vnitřní boj • Člověk tváří v tvář osudu: pojetí dharmy a karmy • Člověk tváří v tvář smrti: teorie reinkarnace

MOUDROST TIBETU
Starobylé tibetské texty: „Hlas ticha“, „Kniha zlatých pravidel“ • Tradice o Učitelích moudrosti • Učednické systémy starověku a jejich úloha v rozvoji kvalit člověka

BUDDHISMUS
Život a učení Buddhy. Dhammapadam • Člověk tváří v tvář utrpení a bolesti • Klid mysli a vnitřní mír • Promítání našich myšlenek do neviditelného světa • Moc pozitivní mysli

ČÍNA
Konfucius – život a učení • Etika a politika, etika jako základ řádu ve společnosti • Kvality dobrého vládce a pilíře trvalého míru

EGYPT
Iniciační mystéria v uskutečňování etiky jednotlivce • Věda,
Umění a Magie v Egyptě • Texty a učení prvních dynastií

ARISTOTELES
Hledání štěstí • Stupně poznání • Ctnost: rozvoj vznešené duše

NEOPLATONIKOVÉ
Plotin a Eklektická škola v Alexandrii • Tři cesty vedoucí k moudrosti: Krása, Hudba a Filozofie • Teorie uvězněné duše • Umění jako cesta uskutečnění

DRUHÝ MODUL

ČLOVĚK A SPOLEČNOST – ČLOVĚK A SOUŽITÍ
Problémy člověka a současného světa • Dehumanizace a ztráta cílů • Potřeba utvořit vědomí univerzálního bratrství • Konfucius a Platon: lepší svět je možný pouze s lepším člověkem
• Úloha mládeže v okamžicích změny • Potřeba hrdinství

PLATONSKÁ TRADICE
Platonský ideál člověka a světa: Spravedlnost, Dobro, Krása a Pravda • Pojetí platonského individua • Celistvá výchova a vzdělání člověka • Symbolismus „Mýtu o jeskyni“ • Svoboda
a poznání • Morálka jako základ společenských práv a politické povinnosti

ŘÍM A OBČANÉ SVĚTA
Stoická filozofie • Epiktétos, Marcus Aurelius, Seneca • Odvaha a pevnost tváří v tvář nepřízni • Moc nad sebou samým: Vůle, Láska, Inteligence • Vnitřní svoboda a umění se rozhodnout

FORMY USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI
• Od starodávných dob po současnost

TŘETÍ MODUL

ČLOVĚK V PRŮBĚHU DĚJIN – MÝTUS A DĚJINY
Filozofie a logika dějin • Smysl dějin a mytologie • Dějiny v utváření vědomí prostřednictvím vzpomínek • Teorie věčného návratu a historické cykly • Ciceronova teorie dějin a Platonův Logos • Lidstvo tváří v tvář osudu: předurčenost nebo svoboda? • Krize naší doby a její promítnutí do budoucnosti v nových civilizačních formách

STARODÁVNÉ VĚDY
Astrologie: její původ • Jednota a souvislosti v univerzu • Astronomie, přírodní astrologie a horoskopie • Alchymie: historické zmínky a mytický původ • Fyzikální, chemické
a alchymické procesy • Alchymie a psychologie • Jóga: stupně stezek jógy

Podrobné informace o právě otevíraných kurzech naleznete na odkazech:  BrnoHradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Zlín.