Přejít k hlavnímu obsahu

Kurz dobrovolnictví - předběžná rezervace

Nácvik první pomoci
Ekologická akce

Hledáte možnost, jak aktivně a smysluplně trávit čas? Potřebujete inspirativní podněty a naplňující činnost, která bude užitečná vám i ostatním? Chcete poznat nové lidi, naučit se spoustu užitečných praktických dovedností, ale i nahlédnout do hloubky psychologie, zákonitostí etiky, ekologie, principů solidarity či práce v týmu? Toužíte ze sebe vydat to nejlepší a změnit sebe i svět? Prvním krokem, jak začít tuto objevnou cestu, může být právě Kurz dobrovolnictví

Nová Akropolis má s dobrovolnictvím bohaté zkušenosti z více než 60 zemí světa. Naše dobrovolnické programy rozvíjejí sounáležitost, toleranci a úctu k druhým. Pomáhají pochopit důležitost lidského soužití a pomoc svému okolí jako přirozené součásti života. Dotýkají se smyslu života jednotlivce, společnosti i přírody. Více o dobrovolnictví >

Kurzy dobrovolnictví vedeme od roku 2017. Nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti, ani znalosti. Je vhodný pro ty z vás, kteří už dobrovolnickou praxi máte a cítíte potřebu uchopit ji v celé její hloubce a komplexitě, ale i pro vás, kteří s dobrovolnictvím chcete začít a potřebujete orientaci a odbornou podporu. Kurz zahrnuje jak technické dovednosti, potřebné pro práci dobrovolníka v různých oblastech, tak i filozofická, psychologická a etická témata týkající se každého jednotlivce i celé společnosti. Program je tematicky vyvážený a velmi komplexní, výukové hodiny jsou proloženy praktickými cvičeními v učebně i v přírodě.

Délka kurzu

• 30 výukových hodin (15 bloků přednášek a praktických cvičení, vždy po dvou výukových hodinách týdně – 2 x 45 minut)   
• 4 praktická cvičení v přírodě


Co se v kurzu naučíte a dozvíte? 

Teoretická témata   
• Etika a dobrovolnictví   
• Ekologie vnitřní a vnější   
• Organizace a řízení času   
• Individuum – společnost – stát   
• Solidarita a základní prvky civilizace   
• Hodnoty soužití a práce v týmu   

Praktická témata (mohou se lišit v jednotlivých městech)   
• Civilní ochrana a první pomoc   
• Integrovaný záchranný systém   
• Orientace a práce s mapou   
• Schopnost číst v krajině   
• Lana a uzly   
• Požární prevence   
• Ekologie (například výroba krmítek)   
• Efektivní komunikace (využití vysílačky)   
• Praktická cvičení z psychologie   
• Umělecké dílny

Přihláška:

K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář. Na základě Vašeho požadavku Vám rezervujeme místo. Jakmile se kurz naplní, budeme Vás informovat prostřednictvím mailu. Termín kurzu se budeme snažit stanovit s ohledem na možnosti účastníků. Do přihlášky můžete poznamenat, který den v týdnu a hodina by Vám nejlépe vyhovoval.   
 

Souhlasím, aby Nová Akropolis z.s. používala mé osobní údaje pro účely zasílání informací o jejích aktivitách, kurzech a k akademickým účelům. Sdružení se zavazuje nepoužívat tyto údaje ke komerčním účelům a nepředávat je dalším institucím (zásady ochrany osobních údajů).