Jan Amos Komenský


Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský patří k osobnostem, které se nesmazatelně vtiskly do dějin lidstva. Zajímal se o člověka, vztahy mezi lidmi i jejich širší politický, vědecký a náboženský kontext. Již za svého života byl považován za výjimečnou osobnost; měl své obdivovatele, ale i nepřátele. Přestože je dnes známý především jako pedagog, jeho dílo neskrývá pouze ohromný výchovný odkaz. Byl především filozofem, který vybízel k „nápravě věcí lidských“ a zdůrazňoval důležitost aktivního jednání každého člověka. Všímá si nedostatků kolem sebe ne pouze proto, aby na ně mohl poukázat, ale především proto, aby bylo možné je napravit. Ukazuje člověku nejen cíl, ale také cestu, která k němu vede.
Studenti pedagogických oborů se dnes s Komenským setkávají především v souvislosti s jeho vyučovacími metodami. On sám však kladl větší důraz na samotný obsah vzdělávání. To bylo v jeho pojetí celoživotní záležitostí a jeho obsah byl velmi široký. Člověk měl usilovat o pansofii, vševědění, univerzální vědu, která zahrnuje poznání o člověku, přírodě, vesmíru, o věcech všedních i metafyzických. 
Každý člověk má toto poznávání i „nápravu“ ve svých rukou; musí začít u sebe sama. Komenský nás nabádá k tomu, abychom okolní svět i sami sebe zkoumali, abychom se zdokonalovali a takto dosáhli důstojného, skutečně lidského a smysluplného života.
 
Podrobnosti o přednášce v jednotlivých městech naleznete na odkazech:
BrnoHradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Zlín.
 
Rezervace místa na přednášce