Florencie - hvězda renesance


Florencie - hvězda renesance
Florencie - hvězda renesance

Film doplněný přednáškou
Od středověku byla Florencie centrem významné italské městské republiky, která se za vlády rodu Medicejských stala vévodstvím. Již ve 14. století byla Florencie kolébkou renesance a v následujícím období ji vláda vzdělaných, kultivovaných a humanistických vévodů Medicejských přivedla na vrchol kulturního rozmachu, těžko hledajícího konkurenci. Osvícený duch města a jeho vládců lákal výjimečné osobnosti z celé Evropy, které zde čerpaly z pramene znovuzrození ideálů a spolupráce s lidmi sobě podobnými inspiraci a energii. Jejich mysli, srdce i ruce tvořily ideje a díla tak nevídaná, že odhalila novou podobu člověka. Člověka, který má ve svých vlastních rukou důstojnost, velikost i svobodu, který je dobrý proto, že chce a může se přiblížit k Bohu, ale ne se strachem, ale z lásky, ne skrze prostředníka, ale díky svému úsilí. Znovuzrodila se zde Novoplatónská akademie, kde se odhalovaly potenciály lidské duše, vznikaly nádherné básně, obrazy i stavby plné světla, které ozařuje duši člověka svobodného a důstojného. Takového, který svůj život naplňuje pod láskyplným pohledem nebeského Otce radujícího se z toho, že  lidé opět po dlouhé době pochopili, že bohatství, které jim bylo dáno, mají použít pro sebe i ostatní, aby se svět díky jejich konání stával lepším. Navštivme toto úžasné místo a dobu, abychom inspirovali sami sebe a mohli vložit alespoň špetku tohoto nadšení do naší přítomnosti.

Podrobnosti o přednášce v jednotlivých městech naleznete na odkazech:
BrnoHradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Zlín.

Rezervace místa na přednášce