Přejít k hlavnímu obsahu

Filozofie v akci …aneb jak vyjít ven z jeskyně?

Je-li filozofie láskou k moudrosti, musí z této lásky vyplývat pohyb. Láska nedokáže zůstat nehybná, protože hledá to, co potřebuje, to, po čem touží. Jsme schopni říci, po čem touží naše tělo – po kráse, zdraví, odpočinku, i naše mysl a srdce – po naplnění smyslu života, lásce, porozumění, a snad i po uznání. Ale po čem touží to nejhlubší v nás, co staří mudrci nazývali duší?

V každém z nás se objevují otázky, v každém je touha po spravedlnosti a dobru. V každém z nás se objevuje potřeba hledat i nalézat, získat i sdílet, mít i velkoryse dávat. A především se to týká idejí a hodnot, které bychom mohli nazvat nadčasové. Použijme pojmy, kterými je pojmenoval Platon, snad největší z filozofů Západu: Dobro, Pravda, Krása a Spravedlnost. Někdy jsou hluboko skryté, stejně jako kořeny stromu, jindy přinášejí světu radost v podobě květů a plodů. Vždy je ale můžeme aktivně hledat a přenášet do svého jednání.

Během prvního večera věnovaného filozofii v akci bude po přednášce následovat Café Symposion - volné povídání si v dobré společnosti u kávy nebo čaje.


Rezervace místa