Filozof Masaryk


Filozof Masaryk

• Antické kořeny: sokratovská etika a platonské ideje pro společnost
• Krize moderního člověka a "Ideály humanitní"

„Světová popularita Masarykova není aktuální, protože je trvalá; není v tom, že se o něm svět často doslýchá, nýbrž v tom, že Masarykova osobnost přešla s jakousi tichou samozřejmostí v samu zkušenost i samu obraznost vzdělaného světa...“ Karel Čapek
Na přednášce věnované T. G. Masarykovi si jej představíme především jako filozofa, významného humanistického myslitele 20. století. To ovšem neznamená, že bychom se vzdálili od jeho života a oblasti, kde je nejvíce známý, politiky. Jak naznačují slova Karla Čapka, Masaryk vždy usiloval o propojení teorie a praxe. Jeho filozofie, která staví na sokratovských a platonských ideálech, směřovala k rozvoji jedince i státu. Dodnes nás inspiruje k probouzení nadčasových ctností společných všem lidem a k ušlechtilému soužití s druhými. Masaryk si cenil pracovitého a vzdělaného člověka, jež je oporou svým bližním i společnosti. 
„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ T. G. Masaryk

Podrobnosti o přednášce v jednotlivých městech naleznete na odkazech: BrnoHradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha 2, Praha 6, Ústí nad Labem, Zlín.