Emoce a inteligence


Emoce a inteligence
Emoce a inteligence

On-line přednáška

Úterý, 7. února 2023 od 19 hodin

Stav našeho myšlení a cítění určuje, kým jsme a jak se v životě projevujeme. Filozofové i psychologové mluví o duši – psýše, jejíž rozvoj máme ve svých rukou. Můžeme své myšlenky a emoce nechat plynout a být tak v podstatě jejich otroky, nebo se můžeme naučit nad nimi mít kontrolu. Následně je pak můžeme nejen ovládat, ale i formovat a zušlechťovat.
Je obecně těžké zcela oddělit emoce od myšlenek. Jsou jako barvy duhy, které jedna v druhou postupně přecházejí a ovlivňují se. Stejně tak je zbytečné se vzájemně porovnávat a hledat různé „koeficienty“ k ohodnocení sebe sama, protože každý z nás je naprosto jedinečný. Spíše je třeba hledat kořeny našich vnitřních stavů, pohnutek a motivací, a ptát se sami sebe, zda nám nebo ostatním prospívají, nebo naopak škodí. 
Naučme se také všímat si, jaký vliv mají emoce na naši fyzickou úroveň, tedy na naše tělo. Postupně budeme schopni nacházet rovnováhu, radost a štěstí, sebeúctu, ale i fyzické zdraví.

 

Vstup volný

Odkaz na přednášku bude 7. února 2023 od 19 hodin k dispozici na našem kanálu na YouTube.

Pokud byste měli technické potíže, prosíme o komunikaci těmito cestami:

e-mail: prednasky@akropolis.cz
tel: 608 501 040
messenger FB Nová Akropolis Česká republika