Duševní klid podle Senecy


Duševní klid podle Senecy
Duševní klid podle Senecy

On-line přednáška

Úterý, 8. listopadu 2022 od 19 hodin

Myšlenky stoického filozofa Senecy jsou nadčasové a zvlášť v dobách neklidu a chaosu je užitečné si je připomenout. Byl svými přáteli nazýván léčitelem, protože dokázal nalézt lék na různé stavy duše, které jeho současníky trápily. My se ho dnes zeptat nemůžeme, ale můžeme čerpat ze zápisů jeho myšlenek a úvah. Senecovo pojednání o duševním klidu patří právem mezi nejznámější, protože se v něm Seneca zaměřil na zkoumání fenoménu určitého vnitřního klidu, který ve výsledku přináší pocit naplnění a štěstí. Proto nás možná nepřekvapí, že jako jeden z velmi pozitivních aspektů, které k tomuto stavu vedou, zmiňuje naši schopnost stanovit si dobré a dosažitelné cíle. Zajímavý je i jeho pohled na skutečnost, jak naši duši dokáže potěšit přítomnost věrných a oddaných přátel, tedy možnost sdílet nejen své zkušenosti, ale i pocity z úspěchů a neúspěchů. Z dalších aspektů duševního klidu (či neklidu) se spolu se Senecou zamyslíme nad vztahem k majetku, nad přirozeností našeho konání či nad negativním vlivem přetvářky. Za základ klidu duše považuje Seneca určitou vyrovnanost a správnou míru, a v tom se neliší od mnoha mudrců, kteří mu předcházeli. Pojďme společně okusit trochu jeho medicíny, která nemá expirační dobu a lze ji podávat v neomezeném množství.

Vstup volný

Odkaz na přednášku bude 8. listopadu 2022 od 19 hodin k dispozici na našem kanálu na YouTube.

Pokud byste měli technické potíže, prosíme o komunikaci těmito cestami:

e-mail: prednasky@akropolis.cz
tel: 608 501 040
messenger FB Nová Akropolis Česká republika