Přejít k hlavnímu obsahu

Delia Steinberg Guzmán

Delia Steinberg Guzmán

S velkým zármutkem oznamujeme, že ve Španělsku zesnula profesorka Delia Steinberg Guzmán, která dvacet devět let stála v čele Mezinárodní organizace Nová Akropolis a v současné době od jmenování stávajícího mezinárodního prezidenta Jose Carlose Adelantado Puchala zastávala funkci čestné prezidentky. 
Od roku 1972 do roku 1991 byla ředitelkou Nové Akropolis ve Španělsku a během tohoto období se činnost této instituce rozšířila do více než třiceti měst tohoto státu.
V letech 1975 až 1991 byla koordinátorkou aktivit Nové Akropolis v Evropě. Po smrti zakladatele, kterým byl profesor Jorge Ángel Livraga Rizzi, byla v roce 1991 zvolena mezinárodní prezidentkou Nové Akropolis a byla tak pověřena řízením a koordinací kulturní a vzdělávací činnosti této instituce ve více než padesáti státech světa, v nichž rozvíjí svou činnost.
Její zájem o kulturu a výchovu jako nástroj uskutečnění osobnosti vedl profesorku Steinberg k podněcování humanitních, kulturních a filozofických aktivit během celého jejího života. Níže uvádíme některé z nejvýznamnějších charakteristik jejího profilu: 
Aby mohla propagovat nové hodnoty hudby, založila v roce 1982 Mezinárodní klavírní soutěž, která nese její jméno. Byla součástí odborné poroty a dávala impulz k rozvoji kariéry mladých hudebních profesionálů. Mezinárodní klavírní soutěž Delie Steinberg se každoročně koná v Madridu (Španělsko) a účastní se jí mladí klavíristé z celého světa.
Publikovala množství článků v časopisech a v tisku na témata související s filozofií, hudbou, dějinami a kulturou obecně.
V roce 1972 ve Španělsku založila a řídila časopis „Kulturní listy“, v němž publikovala mnohé články a tematické texty, jako například „Mezi námi“, „Na konci dne“, „Něco ke sdílení“, „Zeptejme se sami sebe“, věnované podpoře praktického uplatnění filozofie v každodenním životě.
Napsala více než třicet knih a příruček o praktické filozofii, psychologii, starodávných civilizacích, astrologii atd., které byly ze španělštiny přeloženy do francouzštiny, angličtiny, němčiny, ruštiny, portugalštiny, řečtiny a dalších jazyků. V češtině již vyšla díla „Každodenní hrdina“, „Řekli mi, že…“, „Tajný Ideál Templářů“, „Co děláme srdcem a myslí?“, „Poznej lépe sebe sama“, „Filozofie pro život“, „Metafyzické požadavky ženy“, „Proč lžeme“, „Labyrint“, „Optimismus a filozofie“, „Charakter podle hvězd“.
Za svou práci ředitelky Nové Akropolis obdržela Delia Steinberg Guzmán v roce 1980 od Akademické společnosti pro výchovu a osvětu akreditované Francouzskou akademií Stříbrnou medaili za umění, vědu a literaturu.
Po celý svůj život neúnavně a s veškerým přesvědčením podporovala humanistické a duchovní hodnoty filozofie. Její bystrost a vyrovnanost navzdory jazykovým a kulturním bariérám inspirovaly tisíce lidí. Pro všechny, kteří ji znali, byla nesporně výjimečnou ženou, příkladem lidskosti a moudrosti.