Vycházka za poznáním po parku Lužánky

Datum: 
Středa, 8. Červenec 2020

Procházka po parku Lužánky
Procházka po parku Lužánky

Socha Tolerance
Socha Tolerance

Mezi jednu z tradičních prázdninových akcí pořádaných Novou Akropolis v Brně patří vycházky za poznáním. Tentokrát kroky zájemců o historii města směřovaly do parku Lužánky, který byl založen jako jeden z prvních veřejných parků ve střední Evropě. Pod vedením zahradního architekta a znalce historických parků si zájemci prohlédli nejen vzácné dřeviny, ale dozvěděli se i zajímavosti o architektuře a sochařské výzdobě parku. Ani déšť nikoho neodradil, všichni odcházeli spokojení a obohacení o nové poznatky.